eNorge fjerde best i verden

Norge er en av de mest visjonære nasjonene i verden når gjelder bruk av Internett i det offentlige. Vi kaprer fjerdeplassen foran nasjoner som Storbritannia og Finland. Akkurat det liker IT-minister Grete Knudsen.

Konsulentselskapet Accenture (tidligere kjent som Andersen Consulting) publiserte i dag sin forskningsrapport eGovernment Leadership. Rethoric vs Reality- Closing the Gap.

Som tittelen på rapporten indikerer er dette en status på hvordan et utvalg av verdens nasjoner har tatt nettet i bruk innenfor offentlig sektor. Mens det tidligere var nok at en nasjon hadde nettsider, må man nå ha sofistikerte løsninger for myndighetskontakt og transaksjoner.

Accenture har testet ut de offentlige nettløsningene i 22 land for å finne ut hvem som er best, og hvor høyt nivået er. Dette ble også gjort i fjor. Konklusjonen er klar. Det blir gjort enorme fremskritt, men det er en lang vei å gå fra papirmølla til den dynamiske nettbaserte forvaltningen.

Norge havner på 4. plass i undersøkelsen, med Singapore, USA og Canada foran. Av de 22 nasjonene som er med så utkrystalliserer det seg fire grupper. Den første gruppen er de innovative lederne, hvor Singapore, USA og Canada befinner seg, mens den andre er de visjonære (Visionary Followers). I denne gruppen topper Norge.

I rapporten skriver Accenture at Norge ligger godt an over hele linja, og blant de 10 beste i de ni forskjellige offentlige sektorene.

En av sektorene som blir trukket frem er skatteetaten. Accenture gir mye ros til Skatteetatens nettsider som gjør det mulig å betale skatten over nettet. Men også Postens elektroniske tjenester har fått gode skussmål fra Accenture.

Det er eNorge-planen til Stoltenberg-regjeringen som får mye av æren for den norske fremgangen. eNorge-planen var en direkte følge av "Et enklere Norge"- en plan som egentlig stammer fra sentrumsregjeringen og tidligere næringsminister Lars Sponheim*.

- Dette er jo kjempebra! Disse resultatene skal virkelig gi oss en skikkelig giv i det videre arbeidet, sier næringsminister Grete Knudsen til digitoday.no da vi fortalte henne om resultatet i rapporten.

Hun trekker også frem Skatteetatens nettsatsing som en skikkelig nyvinning, som var epokegjørende ikke bare i Norge men også globalt.

- Men når det gjelder Posten så er det en vel bevart juvel, sier Knudsen til digitoday.no som sier at satsingen ikke vil bli mindre med tiden. - Og vi skal satse ekstra mye på helsetjenester fremover, sier Knudsen som mener at dette vil være den viktigste e-Norge-satsingen i denne perioden.

- Disse resultatene betyr mye for den videre motivasjonen og for ståpå-viljen, sier Knudsen som legger til at det var ekstra gøy å kunne slå Finland i undersøkelsen.

- Det var jo bra vi slo dem i alle fall, sier Knudsen til digitoday.no.

--------------------------------------
* eNorge-planen er ingen "direkte følge" av "Et enklere Norge," som står skrevet over. Statssekreter Tore O. Sandvik sier til digitoday.no at det som satte i gang arbeidet med eNorge var behovet for en bedre koordinering av IT-politikken og EUs eEurope Action Plan! Sandvik sier dessuten at "Et enklere Norge" var et godt initiativ, som fortsatt lever i beste velgående som selvstendig prosjekt.

digitoday.no beklager misforståelsen.

Til toppen