eNorge-planen eser ut i versjon 2.0

- Versjon 2.0 av eNorge-planen har vokst med 86 nye tiltak. Samtidig er 18 tiltak fra versjon 1.0 fullført, sa IT-minister Grete Knudsen i sin oppsummering av første fase av eNorge.

- Versjon 2.0 av eNorge-planen har vokst med 86 nye tiltak. Samtidig er 18 tiltak fra versjon 1.0 fullført, sa IT-minister Grete Knudsen i sin oppsummering av første fase av eNorge.

eNorge-planen ble lansert i juni i år. Det er varslet halvårige oppgraderinger.

Siden september har plankoordinator Tore O. Sandvik sørget for å levere månedlige rapporter. På pressekonferansen presiserte statsminister Jens Stoltenberg at rapportene er stilet direkte til ham, samtidig som de er tilgjengelige på nettstedet til Nærings- og handelsdepartementet.

Vi hopper over IT-ministerens noe flaue ordspill over Shakespeare ("B2B or not to be") og tar opp tråden der hun presiserer at eNorge-planen er [noe så sjeldent som] et forpliktende politisk dokument som skal fornyes kontinuerlig. Tiltakene er oversiktlig presentert, og det går fram av hvert tiltak hva som er gjennomført, hva det arbeides med, og hva som ennå er på idéplanet. De er oppført med ansvar, tidsfrist og status.

- 18 tiltak fra versjon 1.0 av eNorge-planen er gjennomført, sa Knudsen. - Det er kommet 37 nye tiltak. i et eget vedlegg til planen presenterer næringslivsorganisasjonene HSH, KS, LO og NHO til sammen 49 egne tiltak. Seinere vil vi trekke med andre organisasjoner, samtidig som vi utfordrer den enkelte kommunen.

Å få med kommunenorge i eNorge-planen var et tiltak i versjon 1.0. Det er gjennomført. Knudsen nevnte ellers at det er etablert en tverrdepartemental arbeidsgruppe for å koordinere tiltak som kan bruke IKT for å gjøre funksjonshemmede mer delaktige i samfunnslivet. Sårbarhetsarbeidet er fulgt opp, og det er lagt opp til at alle bedrifter skal kunne nytte Internett-baserte skjemaer når de rapporterer til offentlige kontrollinstanser.

Det nye nettstedet Handel.no var bebudet som tiltak i versjon 1.0, og ble lansert samtidig med presentasjon av eNorge-planen 2.0.- For å sitere departementets seniorrådgiver i IT-politikk, Jens Nørve: "Vi tenker stort, handler fort, og begynner i det små", sa statsråden som også varslet om igangsetting av pilotprosjekter innen døgnåpen forvaltning i løpet av våren.

Til toppen