Enorm vekst for Linux til databaser

Hvis tendensen holder seg, er Windows' dager som ledende system for databaser talte.

Enorm vekst for Linux til databaser

Hvis tendensen holder seg, er Windows' dager som ledende system for databaser talte.

Analyseselskapet Gartner har publisert en rapport om det globale markedet for databasesystemer: Market Share: Relational Database Management System Software by Operating System, Worldwide, 2007.

Rapporten viser utvikling i omsetning per leverandør og per plattform.

Fra 2006 til 2007 vokste markedet for databasesystemer med 13,3 prosent, til 17,1 milliarder dollar. Den største leverandøren, Oracle, befestet sin stilling med en vekst på 14,9 prosent, og økte sin markedsandel til 48,6 prosent.

På de to neste plassene tar Microsoft innpå IBM som med en andel på 20,7 prosent har mistet over et prosentpoeng av sin tidligere ledelse. Disse tre leverandørene står for over 87 prosent av den samlede omsetningen av databasesystemer.

I omsetning per plattform er det mest iøynefallende den kraftige veksten til Linux.

Windows og Linux er de eneste plattformene som vokser mer enn markedet. Windows holder en klar ledelse, og øker sin markedsandel fra 34 prosent til 35 prosent. Linux vokser med hele 62 prosent, og øker sin markedsandel med 6,5 prosentpoeng, til nesten 22 prosent.

Linux har opplevd solid vekst som databaseplattform i mange år. Markedet for databasesystemer har mer enn doblet seg fra 2003 til 2007. Windows har jevnt over vokst i takt med markedet, mens Linux har økt med en faktor på 12, fra 300 millioner dollar i 2003 til 3,71 milliarder dollar i 2007.

Skulle økningen til Windows og Linux holde seg de kommende årene, vil Linux vokse forbi Windows i løpet av 2010.

Gartner tror markedet for databasesystemer vil fortsette å oppleve solid vekst, fordi teknologien er grunnlaget for framgang innen nødvendig dataintensive initiativer innen virksomhetsstyring («corporate performance management»), beslutningsstøtte («business intelligence») og datavarehus.

Til toppen