Enormt med programvare i SuSE Linux 9

Den nye klienten SuSE Linux 9 har mye programvare og forenkler overgangen for nye brukere.

Den nye klienten SuSE Linux 9 har mye programvare og forenkler overgangen for nye brukere.

Den tyske Linux-distributøren SuSE melder at deres klient SuSE Linux 9 for Intel-kompatible PC-er vil være tilgjengelig fra 24. oktober i tre ulike utgaver. "Personal" koster 49,95 euro, "Professional" koster 89,95 euro, mens "Professional for AMD64" (altså Athlon 64) koster 119,95 euro.

Inntrykket man får etter å ha gjennomgått forhåndsomtalen, er at denne Linux-klienten utgjør et kraftig skritt framover. SuSE ser ut til å tilby noe som kan gi vanlige PC-brukere både lyst og anledning til å velge bort Microsoft, samtidig som avanserte brukere også får dekket sine behov. Støtten til bærbare PC-er er kraftig forbedret.

En viktig teknisk egenskap er støtte til filsystemet NTFS, altså Windows-filsystemet. Det innebærer en rekke fordeler. Det gjør det mulig å repartisjonere Windows-disken i det man installerer Linux, slik at man lettere får plass til begge systemene. Repartisjoneringen forenkler også en gradvis overgang fra Windows til Linux. Ikke bare kan man bytte til Windows etter behov, man kan også kjøre Windows-emulering (Wine er inkludert) og aksessere filer og applikasjoner i Windows-partisjonen.

Applikasjonsmenyen er forenklet, og de viktigste applikasjonene framheves automatisk, av hensyn til uerfarne brukere. En ny sikkerhetsapplikasjon, SuSE System Doctor, lar deg gjenopprette systemet dersom systemkritiske filer er blitt uforvarende ødelagt, flyttet eller slettet.

Erfarne brukere er tilgodesett på flere måter. Under installasjonen kan de få installert 50 avanserte verktøy, blant dem editoren "emacs", e-postprogrammene "mutt" og "pine" og alternative grafiske brukergrensesnitt til KDE-standarden. User Mode Linux lar dem kjøre flere fullverdige Linux-instanser samtidig, slik at man kan gjennomføre dyptgående systemvedlikehold uten fare for tjenester som må holdes i gang.

SuSE Linux 9 bygger på en optimert Linux-kjerne 2.4.21 med mange av de fordelene som opprinnelig ble laget for versjon 2.6. Erfarne brukere får også tilgang til en testutgave av versjon 2.6.

Støtte til moderne maskinvare er bygget ut, slik at man kan regne med å unngå typiske problemer fra eldre utgaver, der drivermangel var et problem. SuSE lover blant annet at modemer – også Windows programvaremodemer på mange bærbare – ISDN-kort, DSL-forbindelser og så videre vil detekteres under installasjon.

Den medfølgende programvare omfatter det grafiske brukergrensesnittet og applikasjonspakken KDE 3.1.4, samt OpenOffice.org versjon 1.1. Nytt i denne utgaven av kontorsuiten er eksport av pdf-filer, eksport og import av alle slags xml-formater, eksport av presentasjoner i Flash-format, samt makro-opptaker slik at du kan lagre og gjenta sekvenser av kommandoer og tastetrykk. Som supplement legger SuSE ved layout-verktøyet Scribus 1.0.

Innen multimedia er det lagt ved en versjon av brennerapplikasjonen "k3b" som tar både DVD og CD. Det er en omfattende samling med audio-programvare, fra digitalt opptak til harddisk, til virtuell analog syntese, samt trommeprogrammet Hydrogen. SuSE forteller at optimal allokering av maskinvareressurser i Linux-kjernen ivaretar kvaliteten på lyd og video, selv om andre applikasjoner kjøres samtidig.

SuSE hevder at deres systemassistent YaST ("Yet another Setup Tool") nå er så avansert og så enkel å bruke at også uerfarne vil kunne sette opp sin maskin som server overfor både Windows- og Linux-klienter.

Dokumentasjonen er utvidet til 1.050 sider med detaljerte bruksanvisninger for programvare som kan være litt vanskelige å finne ut av, blant annet skannerapplikasjonen Kooka, avtaleboka Korganizer, e-postkrypteren GNU Privacy Guard og synkroniseringsprogrammet for Palm PDA-er. Ærgjerrige brukere kan lese et eget kapittel om drift ("Administration Guide") med nye eller oppdaterte kapitler om LDAP, Apache og Samba.

Til toppen