Enormt underskudd i Opera Software

Omsetningen fortsetter å falle, og utgifter til ny struktur tærer på driften.

Enormt underskudd i Opera Software

Omsetningen fortsetter å falle, og utgifter til ny struktur tærer på driften.

Opera Software la fram sine regnskapstall for første kvartal i dag.

Sammenliknet med første kvartal i fjor viser de en omsetningssvikt på 7 prosent til 151,4 millioner kroner.

Opera opererer med to hovedkategorier for omsetningen, pc-er og «internettenheter». Den siste kategorien omfatter spillmaskiner, tv-bokser og mobiltelefoner, og har tradisjonelt vært selskapets hovedinntektskilde.

I første kvartal økte omsetningen innen pc-kategorien med 11 prosent til 52,0 millioner kroner, mens omsetningen innen «internettenheter» falt med 14 prosent til 99,4 millioner kroner.

Da Opera for tre måneder siden presenterte sine tall for fjerde kvartal og for hele året 2009, pekte digi.no på at selskapet hadde fått en varig knekk, og konstaterte at det lå an til et underskudd i driftsresultatet i første kvartal 2010, hovedsaklig på grunn av løpende kostnader til omstrukturering.

Driftsutgiftene i første kvartal i år er 175,1 millioner kroner, 26,8 prosent mer enn i fjor. I kvartalsrapporten forklarer Opera at 29,1 millioner kroner er engangsutgifter knyttet vesentlig til langsiktige kostnadsreduksjoner og til oppkjøp.

Oppkjøpet det dreier seg om, er Admarvel, en amerikansk spesialist på mobilannonsering. Admarvel i San Diego ble formelt en heleid datter av Opera 19. januar, og det var på forhånd ventet en utgiftspost på 28 til 32 millioner kroner i første kvartal.

Poenget med Admarvel er å styrke inntjeningen innen det som er Operas største vekstpotensial: Opera Mini går fortsatt som varmt hvetebrød, og selskapet satser mye på å få mobiloperatører som partnere. Fra januar til april økte det samlede tallet på brukere av Opera Mini fra 52,1 millioner til 62,5 millioner, tilsvarende 20 prosent. Andelen som skaffes gjennom avtaler med mobiloperatører økte fra 2,1 millioner til 3,5 millioner, tilsvarende 67 prosent.

Følger man retningslinjene til IFRS, viser Operas regnskap for første kvartal et driftsunderskudd (EBIT) på 23,7 millioner kroner, mot et overskudd på 24,9 millioner for et år siden. Trekker man ut engangsutgiftene på 29,1 millioner kroner, ser det bedre ut: EBIT er på pluss 5,4 millioner kroner.

Prognosene som ble lagt fram for tre måneder siden, traff riktig på kvartalsomsetningen. Opera har derimot greid å redusere utgiftene – fratrukket engangsutgiftene – mer enn de selv opprinnelig antok.

For inneværende kvartal tror Opera på inntekter mellom 165 millioner og 170 millioner kroner, og utgifter (alt utenom skatt) på 151 millioner til 154 millioner kroner.

De tre viktigste strategiske målene i 2010 er å få volum ut av eksisterende avtaler med mobiloperatører, opprett partnerskap med flere operatører og leverandører av mobiltelefoner, og tjene penger på de 55 millioner Opera Mini-brukerne som ikke er skaffet gjennom operatører. Admarvel-kjøpet skal med andre ord gjøres til en lønnsom investering, og den varige knekken i inntekter fra tv-bokser og annen forbrukerelektronikk skal mer enn kompenseres gjennom satsingen innen mobil.

    Les også:

Til toppen