JUSS OG SAMFUNN

Enstemmig patentdom mot Microsoft

USAs høyesterett slår fast at Microsoft stjal fra i4i, og pålegger rekorderstatning.

10. juni 2011 - 13:24

USAs høyesterett leverte i går sin kjennelse i saken Microsoft mot i4i. Microsoft ble dømt til å utbetale 290 millioner til i4i. Det er USAs hittil største erstatning i en patentsak.

Kjennelsen vil få mye å si for amerikansk patentpraksis, fordi den etablerer et mer solid vern for små utviklingsselskaper enn IT-bransjens giganter ønsker.

Microsoft har innhentet støtte for sitt syn fra blant annet Apple, Google, General Motors. Disse mener at i4i-patentet som Microsoft nå endelig er dømt for å ha krenket, er «tvilsomt», og at USAs patentpraksis gjør det for enkelt å håndheve denne typen patenter. I denne saken har høyesterett slått fast at denne typen argumentasjonen er brukt til å forsvare tyveri. Kjennelsen gjør det vanskeligere for dem som vil unndra seg lisensplikt overfor patenter de mener ikke holder mål.

Saken gjelder et patent som i4i søkte om i 1994 og fikk innvilget i 1998: Method and system for manipulating the architecture and the content of a document separately from each other, altså en metode og et system for å håndtere et dokuments innhold og struktur uavhengig av hverandre.

I4i er et lite kanadisk selskap som tilbyr løsninger for dokumentforvaltning. Teknologien ble utviklet for å styrke deres egne produkter, blant annet med tanke på å kunne håndtere dokumenter, for eksempel skjemaer, på en sikrere, mer fleksibel og mer hensiktsmessig måte.

Løsningen til i4i bruker XML-kode til å beskrive dokumentets struktur, og gjør det mulig å lagre innhold og XML-kode atskilt. I4i-produkter brukes blant annet til å holde styr på strukturerte dokumenter i Word-format. I4i er med andre ord ikke et «patenttroll», men et utviklingsselskap som lever av sine oppfinnelser.

I4i oppdaget på et tidspunkt at Microsoft hadde innlemmet deres teknologi i tekstbehandleren Word 2003, og gikk til sak i 2007.

Microsoft bestrider ikke at de hentet den aktuelle funksjonaliteten fra i4i-produkter.

Microsoft har argumentert med at dette er lovlig, fordi patentet er ugyldig. Det er ugyldig, sier Microsoft, fordi i4i hadde bygget teknologien inn i et produkt som ble gjort kommersielt tilgjengelig før de søkte om patent. Ifølge amerikansk lov kan man ikke søke om patent for noe som allerede er på markedet.

Microsoft har fremmet dette argumentet overfor USAs patentkontor, i gjentatte forsøk på å få dem til å trekke patentet til i4i. Forsøkene er avvist av patentkontoret, seinest 24. november 2010.

Hele Microsofts forsvar i søksmålet fra i4i bygger på dette argumentet. I4i har vunnet fram i alle instanser. De fikk medhold i et erstatningskrav på 200 millioner dollar i mai 2009. I august 2009 fikk de medhold for sitt andre krav: Den aktuelle funksjonaliteten må fjernes fra Word. Microsoft bøyde seg for dette kravet, men nektet å betale erstatningen.

Kjennelsen i USAs høyesterett i går innebærer at Microsoft nå er pålagt å utbetale det opprinnelige erstatningsbeløpet på 200 millioner dollar, samt 90 millioner dollar i renter. Kjennelsen innebærer også at Microsoft ikke har anledning til å be om nye rettsforhandlinger om saken.

Alle de åtte dommerne som var med på behandlingen stemte for kjennelsen. USAs høyesterett har ni dommere: Dommer John Roberts ba seg fritatt siden han eier Microsoft-aksjer.

Saken er ikke endelig avgjort, selv om søksmålet ikke kan føres videre: Microsoft har levert en ny utfordring mot patentet, som USAs patentkontor må ta stilling til. I4i sier dessuten de vurderer å kreve lisensavgift fra Microsoft.

Microsoft sier det for lengst er satt av penger til å betale erstatningsbeløpet, slik at det ikke vil virke inn på regnskapet. De sier også at de vil fortsette å arbeide for å endre USAs patentlovgivning slik at patentmisbruk kan avverges og ekte fornyelse kan vernes.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.