EØS kan hindre BaneTele-salg

Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg støter på EØS-avtalen når de ønsker at kraftselskaper skal kjøpe BaneTele.

Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg støter på EØS-avtalen når de ønsker at kraftselskaper skal kjøpe BaneTele.

Arbeiderpartiet ønsker at BaneTele skal forbli på offentlige hender når det snart legges ut for salg. EØS-avtalen kan imidlertid redusere mulighetene for det.

Arbeiderpartiet vil få en nøkkelrolle i BaneTele-salget, da både SV, SP og FrP har sagt nei til regjeringens forslag om salg. I APs øyne står Bredbåndsalliansen, som er en sammenslutning av kommunale kraftselskaper, sterkt. Tidligere har flere aktører vist interesse for BaneTele, deriblant Bredbåndsalliansen, Catch, ID Gruppen og Song NetWorks.

Det kan imidlertid bli problematisk å selge til Bredbåndsalliansen, med mindre de legger inn det høyeste budet.

Ifølge EØS-avtalen er det ikke lov å diskriminere private aktører i forhold til offentlige ved budrunder, tildelinger og lignende. Det er ikke lov å favorisere offentlige selskaper fordi det kan tolkes som ulovlig statsstøtte.

– Vi vil forholde oss til de forpliktelser vi har i forhold til gjeldende regler. Vi må sikre at et salg må skje i samsvar med EØS-reglene, sier Knut Utvik, avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen i Nærings- og Handelsdepartementet til digi.no.

    Les også:

Næringsdepartementet er åpen for å selge BaneTele trinnvis. Regjeringens mål er å redusere statlig eierskap i BaneTele og andre statlig eide selskaper, forteller han.

– Det er viktig å understreke at det ikke nødvendigvis må gjennomføres et salg av hele selskapet. Regjeringens politikk er å redusere det statlige eierskapet. Det kan også gjøres gjennom delsalg og fusjoner, sier Utvik

Et av formålene ved å selge BaneTele er at regjeringen ønsker en konkurrent til Telenor. BaneTele er trolig det eneste selskapet som har infrastruktur til å bli en virkelig konkurrent.

Det er ikke åpnet for å legge inn bud på selskapet ennå, da det er flere faktorer som må avklares før det kan selges. Saken skal til ny behandling i Stortinget når salgsprosessen har kommet i gang.

Til toppen