EPiServer kjøper søketeknologi

Overtar «Truffler», en avledning av friprogvaren Lucene med API for .Net.

EPiServer kjøper søketeknologi
Klar melding fra nettstedet til 200OK AB som skal innlemmes i EPiServer.

EPiServer, en nordisk-amerikansk leverandør av løsninger for webpublisering – også kalt CMS for «content management system», altså system for innholdsforvaltning – kunngjør i en pressemelding at de har kjøpt en svensk leverandør av søkeløsninger for bedriftsmarkedet, 200OK AB.

200OK består av tre unge menn som har utviklet en løsning kjent som «Truffler». Selskapets nettsted heter følgelig truffler.net.

EPiServer forklarer at poenget med oppkjøpet er å oppgradere publiseringsløsningen med teknologi for bedre tilrettelegging av innhold til hver enkelt bruker, og for enklere tilgang til alle typer lagret innhold gjennom et nettsted. Truffler støtter publiseringsløsninger levert som tjenester over nett, og har også et programmeringsgrensesnitt (API) mot Microsoft .Net. Ved å innlemme Truffler skal EPiServer-drevne nettsteder kunne raskere legges om for å tilpasses nye forretningsinitiativ og -betingelser. EPiServer brukes i dag på over 20 000 nettsteder. Plattformen leveres gjennom over 500 partner fordelt på 30 land. Det er ikke oppgitt hva EPiServer betaler for 200OK AB.

Ifølge truffler.net har de tre gründerne solid bakgrunn fra både EPiServer og søk, nærmere bestemt søkemotorene Fast ESP, Solr og ElasticSearch. (Apache Solr er en søkeplattform i åpen kildekode, beregnet på bedriftsmarkedet.)

Medgründer Joel Abrahamsson publiserte i fjor høst en en kort presentasjon av Truffler på sin blogg.

Her forklarer han at Truffler tilbys både etter SaaS-modellen («software as a service») og på dedikerte utleieservere. Kjernen i Truffler beskrives som «hosted ElasticSearch». ElasticSearch er på sin side en søkemotor i åpen kildekode bygget over Apache Lucene.

Ifølge Abrahamsson er ElasticSearch både rask og skalerbar. Overfor sine kunder tar Truffler-folkene seg av konfigurasjon og sikkerhet, og legger til ekstra funksjonalitet, samt muligheter for å håndheve regler om adgangskontroll.

I tillegg har Truffler en API for Microsoft .Net, slik at også ethvert .Net/CLR-objekt kan indekseres med tanke på søk. Det supplerer ElasticSearch, som har JSON som «morsmål». Resultatet er en søkemotor som håndterer mange språk, dokumenter i alle mulige formater, og som er tilpasset både Ajax og .Net. Dokumenter gjøres søkbare i tilnærmet sanntid.

Les mer om: