EPR - ny informasjonsbehandling

Et nytt konsept for informasjonsbehandling, kalt EPR, er kandidat til Rosings kreativitespris.

Et nytt konsept for informasjonsbehandling, kalt EPR, er kandidat til Rosings kreativitespris.

Boka "Den nye informasjonsbehandlingen", tar for seg et nytt konsept for elektroniske prosesser og rutiner (EPR). Tor Haug, som har skrevet boka, sier til digi.no at målet med EPR-konseptet er at brukerene enkelt skal finne igjen og hente opp lagrede data. Systemet er under utvikling hos Andersen Consulting.

Systemet skal være en overbygning over programvare som benyttes innenfor ulike bransjer i dag. Haug har tatt utgangspunkt i kommunale anvendelser hvor det benyttes ulik programvare innenfor de ulike etater. EPR-konseptet benytter seg av kjente metaforer som skal gjøre det enkelt for brukere å benytte seg av systemet.

Haug innfører nye betegnelser som styrekort, rutinekort, dokumentkort, datakort og så videre. Hensikten er at dokumentene skal kunne flyte fritt mellom ulik programvare som benyttes i ulike avdelinger, og brukerne skal enkelt og logisk kunne plassere dokumentene der de hører hjemme.

Firmaet Intraweb har nå laget HTML-filer som viser eksempler av systemet. Dette arbeidet er økonomisk støttet av Kommunenes Sentralforbund. Også tre kommuner i Glomdalen har bidratt noe økonomisk.

Når EPR-konseptet skal videreutvikles, er det meningen at dette skal skje i nær kontakt med brukere.

- Et utviklingsverksted vil bestå av både brukere og utviklere som sammen kan komme frem til de mest hensiktsmessige løsningene, sier Haug.

Andersen Consulting vil utvikle programplattformen i Lotus Notes, mens selve brukergrensesnittet vil være Java. Både drift av utviklingsverkstedet og de ferdige anvendelsene planlegges som nettbaserte tjenester med tynne klienter.

Til toppen