Er dette morgendagens brukergrensesnitt?

Microsoft leker seg med teknologi i ny video.

Er dette morgendagens brukergrensesnitt?
Microsoft lar samhandling og videokonferanser ta noen skritt videre i selskapets nyeste framtidsvisjon. Bilde: Microsoft/YouTube-video

Det er alltid spennende å se framtidsvisjoner, spesielt når de dreier seg om hvordan vanlige mennesker kommer til å bruke teknologi i hverdagen. Tidligere denne måneden kom Microsoft med en video som viser hva slags brukergrensesnitt datamaskiner vil tilby oss om 5 til 10 år.

Produktivitet

I videoen følger vi en marinbiolog og en bedriftsleder og ser blant annet hvordan de samarbeider i en verden som er preget av høy tilgjengelig og rik tilgang på informasjon. Man ser blant annet kroppsnær teknologi, gjennomsiktige skjermer og bøybare skjermer.

Nå er riktignok det få som for 5 til 10 år siden kunne forutsi mye av den teknologien mange av oss allerede tar som en selvfølge i dag. De fleste baserer slike forutsigelser på teknologien som allerede er tilgjengelig, uten å vite om gjennombruddene på nye områder som kanskje skjer allerede i morgen. Det er likevel ikke helt usannsynlig at noe av det videoen nedenfor viser, ligner på noe som kan bli tilgjengelig om noen få år.