Er du avhengig av Internett ?

Dersom du svarer bekreftende på 5 av 6 spørsmål har du ett problem. Og det er i tilfelle neppe det eneste problemet du har i henhold til ny psykiatrisk forskning.

Dersom du svarer bekreftende på 5 av 6 spørsmål har du ett problem. Og det er i tilfelle neppe det eneste problemet du har i henhold til ny psykiatrisk forskning.

Nå kan du selv undersøke i hvilken grad du er blitt avhengig av Internett og den daglige dosen med surfing gjennom nettet.

Den psykiatriske klinikken ved universitetssykehuset i München har nemlig utviklet en rask engelskspråklig test hvor du kan bekrefte eller eventuelt avkrefte et avhengighetsforhold.

Dersom du føler et sterkt behov for å være på nett, ofte føler at du mister kontrollen over tiden når du surfer, blir nervøs av ikke å ha tilgang til Internett, trekker deg tilbake sosialt for å bruke tiden til å surfe, opplever problemer med partner, jobb eller skole fordi du surfer for mye og/eller fortsetter å surfe selv om du egentlig vet bedre, ja da har du ett problem!

I henhold til den medisinske ekspertisen er du imidlertid syklig avhengig kun dersom du kjenner deg igjen i 5 av de 6 ovennevnte problemene.

I en undersøkelse foretatt av den samme klinikken viste 46 av 998 testede personer klare tendenser til avhengighet. Forskerne mener også å kunne fastlå at avhengigheten hadde mye til felles med andre typer avhengighet.

Skyldfølelse, ønsket om å løsrive seg fra Internett, forgjeves forsøk på å redusere Internett-bruken og hemmeligholdelse av hvor mye tid man egentlig bruker på Internett var nemlig noe av det som gikk igjen hos de som hadde virkelig problemer. Ifølge forskerne er dette de samme problemene som går igjen også i forbindelse med andre typer avhengighet.

For de som føler seg truffet er det neppe særlig trøst i at forskerne i tillegg mener at de personene som lider under syklig avhengighet til Internett allerede i utgangspunktet antagelig lider under depresjoner, angstnevroser eller maniske tilstander. Ifølge deres erfaringer er internettavhengighet tvert i mot nesten alltid ett uttrykk for andre psykiske lidelser.

Men det finnes håp. Ved München universitetet finnes selvhjelpgrupper og en mengde informasjon rundt temaet. Søk på Internettavhengighet.

Til toppen