Er du tilbudt en billig jammer?

Pass deg, sier Post- og teletilsynet: Kjøp, innførsel og bruk er ulovlig.

To jammere fra Techwise som markedsføres verden over på nett og gjennom e-post. Til venstre den 25 kilogram tunge PCB 4015 med en samlet utstrålt effekt på 75 watt og en rekkevidde på opptil 100 meter. Til høyre den mobile PCB 1050 som veier 5,5 kilogram med en samlet utstrålt effekt på 13 watt. Begge kan fjernstyres, og begge kan forstyrre sendinger over frekvensene til mobiltelefoni, mobilt bredbånd, WLAN med mer.
To jammere fra Techwise som markedsføres verden over på nett og gjennom e-post. Til venstre den 25 kilogram tunge PCB 4015 med en samlet utstrålt effekt på 75 watt og en rekkevidde på opptil 100 meter. Til høyre den mobile PCB 1050 som veier 5,5 kilogram med en samlet utstrålt effekt på 13 watt. Begge kan fjernstyres, og begge kan forstyrre sendinger over frekvensene til mobiltelefoni, mobilt bredbånd, WLAN med mer.

Pass deg, sier Post- og teletilsynet: Kjøp, innførsel og bruk er ulovlig.

Taiwanske Techwise International presenterer seg på sitt nettsted som «den fremste innovatøren innen radiostøysending».

Produktene oppgis å ha først og fremst militære formål: Jammerne kan brukes mot fjernstyrte sprengladninger, og mot andre fiendtlige gjenstander som kjøretøy, radiosamband, GPS-mottakere og så videre.

På et annet nettsted, Techwise Jammer, er den militære profilen borte. Her presenteres jammere til flere sivile formål: mot mobiltelefoner, mot mobilt bredbånd, mot GPS, mot WLAN, mot Bluetooth, mot VHF, mot trådløse kameraer og mot walkie-talkie. Det finnes utstyr for spesielle anvendelser, nærmere bestemt banker, kirker og fengsler.

Prislister leveres på forespørsel, eller de formidles uoppfordret per e-post, slik det skjedde med undertegnede. Markedsføring via e-post til bedrift rammes som kjent ikke av regler mot spam.

Prisnivået er ikke avskrekkende.

Et eksempel er mobiltelefonjammer CPB-3015 som kan lamme alle mobilsamtaler innenfor 50 til 150 meter, med støysending i frekvensområdene 850 til 965 MHz, 1800 til 1990 MHz og 2110 til 2170 MHz. Samlet utstrålt effekt er 45 watt. Enheten kan drives av vekselspenning på 100 til 240 volt, eller på 27 volt direktespenning. Den veier 14 kilogram, og er svært kompakt: Ytre mål er bare 35 x 19 x 6 centimeter.

Listepris, ifølge e-postmeldingen, er 620 dollar, omtrent det samme som for et typisk nettbrett.

Bærbare varianter er langt rimeligere.

CPB-2061B har en rekkevidde på 10 til 40 meter, en utstrålt effekt på 13 watt, og en batterilevetid på to timer. I tillegg til de typiske mobiltelefonfrekvensene, kan den brukes til å forstyrre 4G i både USA og Europa, samt WLAN og GPS. Vekten er 4 kilogram. Ytre mål er 30 x 14 x 5 centimeter. Varianten 2062B erstatter forstyrrelser av WLAN og GPS med forstyrrelser av VHF, for spesielt interesserte.

Prisen er 260 dollar, altså under 1400 kroner.

E-posten fra Techwise ble sendt til Post- og teletilsynet for kommentar.

Oddbjørn Skogstad i avdeling for nett i Post- og tilsynet skriver blant annet følgende:

– Bruk av jammere uten frekvenstillatelse er forbudt uansett om det skjer på offentlig eller privat område.

– Besittelse, omsetning og bruk av jammere er forbudt dersom det ikke er gitt utstyrstillatelse etter ekomloven.

Man må altså søke om, og få innvilget, både frekvenstillatelse og utstyrstillatelse.

Skogstad skriver videre:

– Innførsel av jammere er ikke tillatt for andre enn firmaer som er registrert som leverandør i henhold til forskrift 15.3.2002 nr. 276 om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio-, teleterminal- og nettutstyr § 4. Det er imidlertid kun bestemte typer jammere som kan omsettes, og de kan kun overlates til statlig organ, jf. forskriften § 5 femte ledd.

Og han legger til:

– Innførsel av jammere av andre enn registrerte leverandører krever tillatelse fra PT, men slik tillatelse vil ikke bli gitt.

En grunn til at tilsynet er ekstra på vakt mot jammere, oppgis i deres høringssvar til endringer i ekomloven:

– Informasjon fra våre søsterorganisasjoner i Europa viser at ulovlig omsetning og bruk av jammere er et økende problem. I Norge har vi også eksempler på at jammere er funnet i forbindelse med kriminalsaker, og det er rimelig å anta et det er en viss bruk av slikt utstyr i dag.

Derfor insisterte tilsynet på formuleringer som helt klart gjør innførsel, besittelse, omsetning og bruk av jammere ulovlig.

Til toppen