JUSS OG SAMFUNN

Er fødselsnummeret dødt?

VIDEO: Vi fikk en CD med 3,95 millioner fødselsnumre. Dataene ble slettet, men er de fortsatt hemmelige?

IKT-bransjen er kunnskapssamfunnets fundament, og som IKT-bransjens nettavis bruker vi mye tid på å skrive om temaene, teknologiene og produktene som er viktig for bransjen - og dermed kunnskapssamfunnet vi alle lever i.

I denne video-serien prater vi om disse temaene, teknologiene og produktene, for å rette litt ekstra fokus på det vi mener er viktig for IKT-bransjen.

I vår første episode tok vi for oss Internet Explorer 8 beta 2 og første beta av Google Chrome, i andre episode snakket vi om IPv6, og i den tredje dreide det seg om OpenOffice.org 3.0.

Denne gangen tar vi for oss fødselsnummeret som alle nordmenn får tildelt. Dette nummeret gir oss en unik identifikasjon, noe som blant annet gjør det enklere for Skatteetaten å sikre at ligningen blir korrekt for den enkelte skattebetaler.

Problemet er at dette fødselsnummeret lett kan misbrukes fordi det gjør det lett å krysskoble informasjon, og fordi fødselsnummeret i mange tilfeller brukes som en sikkerhetsmekanisme.

I denne episoden tar vi for oss hva som skjedde da vi fikk en av CD-platene som Skatteetaten ved en feiltagelse sendte ut med 3,95 millioner fødselsnumre. Vi tar en kort gjennomgang av hvordan fødselsnummeret er bygd opp, og vi ser på hvorfor det er både teknisk og personvernsmessig problematisk å bruke fødselsnummeret i database-løsninger.

Mange har tatt til ordet for at fødselsnumrene ikke lengre er hemmelige, og at det beste hadde vært om de ble offentliggjort, for eksempel gjennom å legge ut listen fra CD-platen på The Pirate Bay. Vi prater derfor litt om konsekvensene hvis det hadde blitt gjort, og stiller spørsmålet om fødselsnummeret er dødt? Hva må i såfall gjøres?

For ordens skyld vil vi presisere at vi har levert CD-platen tilbake til Skatteetaten, og dataene er slettet fra serverne. IT-avdelingen vår har også gått inn på backup-tapene og slettet dataene derfra.

Kom gjerne med innspill til temaer, teknologier eller produkter dere ønsker å høre mer om, samt forslag til eksterne gjester.

Vi er fortsatt på et eksperimenterende stadie, så kom med også med innspill om hva deres synes fungerer og hva som ikke gjør det. Vi er takknemmelig for både ros og kritikk, og alle innspill blir lest og vurdert.

Nedlastbare utgaver vil komme etterhvert, men vi prioriterer fortsatt å jobbe videre med innholdet.

    Les også:

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.