Er forretningsideen i ferd med å ryke?

Scandinavia Online har et alvorlig og grunnleggende problem. Selve forretningsideen kan være feil.

Scandinavia Online har et alvorlig og grunnleggende problem. Selve forretningsideen kan være feil.

Ser man på Scandinavia Onlines portalvirksomhet og utviklingen av denne er det klart at internettkonsernet har et problem. Mens omsetningen i tredje kvartal var på 46 millioner svenske kroner var den i fjerde kvartal økt til 50 millioner svenske kroner.

Dette innebærer en vekst på relativt beskjedne 8,3 prosent i denne perioden. Veksten er beskjeden fordi man burde kunne vente høyere trafikk i månedene opp mot jul enn i perioden med feriemånedene juli og august.

Driftsresultatet før goodwillavskrivninger for denne viktigste delen av selskapet gikk fra et underskudd i tredje kvartal på 72 millioner svenske kroner til et underskudd i fjerde kvartal på 114 millioner svenske kroner.

Problemet for konsernet er at om man tar hensyn til engangsposter tilknyttet portalvirksomheten på 26 millioner svenske kroner, subsidiering av SMS-tjenester på 8 millioner svenske kroner og ekspansjonen i Finland på nesten 5 millioner svenske kroner, så har likevel marginforbedringen vært altfor lav.

Korrigert for disse postene gikk portaldriften fra et underskudd på 156 prosent av omsetningen til 150 prosent av omsetningen.

Det er også et spørsmål selskapet må stille seg selv om hvordan denne virksomheten skal drives i fremtiden. Det er derfor oppløftende at man nå har satt seg som mål å redusere de årlige kostnadene med 71 millioner svenske kroner.

Selskapet har i realiteten ikke noe valg. Dersom markedet skal få troen på det forretningsmessige i denne typen aktiviteter må kostnadene reduseres dramatisk.

Sverige og Norge er, sammen med USA, kanskje de markedene som er kommet lengst innen modenhet for bruk av Internett som annonsemedier. Det bør være en tankevekker at Scandinavia Onlines omsetning i disse markedene nærmest står stille eller går ned inn i den mest aktive annonseperioden i året.

Portalvirksomheten Sverige Norge
3.kv 00 4.kv 00 3. kv 00 4.kv 00
Inntekter 19.213 18.508 20.075 21.169
Driftskostnader -50.418 -66.575 -28.021 -39.802
Driftsresultat -31.205 -48.067 -7.946 -18.633

Justerer man for engangpostene beskrevet over blir bildet i fjerde kvartal mer likt bildet i tredje kvartal. I tillegg må man justere for at den svenske virksomheten muligens blir belastet med administrasjonskostnader som burde vært fordelt ut på de andre landene.

Konsernets kontantbeholdning, med over 700 millioner svenske kroner, er solid, og det er i første omgang ikke i likviditeten problemet ligger.

Spørsmålet som likevel ligger i luften og som man heller må stille er; Når selskapet har dette inntekts- og kostnadsnivået i to tilsynelatende relativt modne markeder, når skal de da tjene penger ?

Dagensspørsmål


Tror du SOL noen gang vil tjene penger?

Ja, i løpet av 2001 går SOL i pluss
Ja, til neste år
Ja, men ikke før tidligst 2003
Nei, forretningsmodellen er feil
Vet ikke

Trykk her for å se resultatet så langt

Til toppen