Er IT-aksjene billige nå?

IT-indeksen ved Oslo Børs gikk inn i ett fritt fall torsdag og endte 10 prosent lavere enn onsdag ettermiddag. Det er ikke lenger interessant å diskutere hvorvidt dette er et krakk eller ikke. Nå er spørsmålet om markedet har regnet inn en nedgangskonjunktur som analytikerene enda ikke har sett.

IT-indeksen ved Oslo Børs gikk inn i ett fritt fall torsdag og endte 10 prosent lavere enn onsdag ettermiddag. Det er ikke lenger interessant å diskutere hvorvidt dette er et krakk eller ikke. Nå er spørsmålet om markedet har regnet inn en nedgangskonjunktur som analytikerene enda ikke har sett.

Vi har den siste tiden hørt stadig mindre fra aktører som tidligere i sommer og høst skrøt av "store baller" og listet opp "sjarmerende billige" aksjer. Aksjemarkedene internasjonalt og ikke minst i Oslo har bare fortsatt og falle. Investorenes fokus har skiftet fra vekst-case og selskaps-spesifike momenter, til markedspsykologi og makroforhold.

Hva vi ikke har sett spesielt mye til er nedjustering av resultat-estimater i IT-sektoren.

Med et kursfall i IT-sektoren på 50 prosent i løpet av få måneder er det flere aksjer som i dag kan se ut til å være på billigsalg. Forutsetningene for at vi skal se en oppgang i IT-sektoren i nær fremtid er imidlertid flere.

  • Uendrede estimater. Dersom vi etter fremleggelsen av tredje kvartals regnskapstall ikke ser reduserte inntjeningsestimater er det fremdeles mulig å argumentere for "billige aksjer".
  • Tilgjengelig likviditet. Det er vanskelig å se for seg en tilstrømning av privat kapital i dagens marked. Samtidig er det vanskelig å se for seg at utlendingene skulle strømme til. Uten god likviditet og likvide investorer blir det ingen skikkelig oppgang.
  • Tillit til markedet. Enkelte investorer har god grunn til å føle seg lurt, de fleste er skremt, etter den siste tidens børsutvikling. En ny oppgang forutsetter tillit både til informasjon fra selskapene, analyser fra meglerhusene og til andre markedsaktører.
  • Stabilitet internasjonalt. Det er vanskelig å se for seg økende likviditet eller tilstrekkelig tillit uten relativt stabile internasjonale forhold. Positive utsikter internasjonalt er ikke nødvendig, men situasjonene må stabiliseres. Det gjelder både politisk i Asia (Japan) og Øst-Europa, samt i mulig konfliktområder som Balkan og Midt-Østen. Utviklingen i Yugoslavia og mellom Tyrkia / Israel og Syria, er i så måte ikke betryggende.

Det er mildt sagt usikkert om disse forutsetningene kan oppfylles i nær fremtid, hvilket ikke lover godt for IT-aksjer, eller andre aksjer for den sakens skyld.

Til toppen