Er NetCom norsk?

En journalist i Dagsavisen klassifiserte tirsdag NetCom som et norsk selskap. Med Ameritech, SingTel og NetCom AB som dominerende eiere er vel den et drøy påstand. På den annen side, den norske eierandelen har øket relativt kraftig de siste månedene.

En journalist i Dagsavisen klassifiserte tirsdag NetCom som et norsk selskap. Med Ameritech, SingTel og NetCom AB som dominerende eiere er vel den et drøy påstand. På den annen side, den norske eierandelen har øket relativt kraftig de siste månedene.

De fire største eierene i NetCom sitter på omtrent 75 prosent av aksjene i selskapet. Av den fjerdedelen av selskapet som flyter fritt hadde utlendingene i mars 1998 en nokså marginal del. Totalt var omtrent fire prosent av selskapets aksjer da på utenlandske, ikke-industrielle, hender.

I løpet av våren steg denne andelen sterkt, samtidig som kursen på NetCom-aksjene steg kraftig. Årsaken var en kombinasjon av en sjarmoffensiv ovenfor utenlandske investorer og at markedet svelget argumentet om at NetCom burde prises på linje med andre nordiske tele-aksjer.

I midten av september satt utlendinger - eksklusive industrielle eiere - med 11,7 prosent av aksjene i NetCom. Så mistet utlendingen troen på det norske markedet - og kanskje også troen på NetCom. Andelen utenlandske ikke-industrielle eiere har nå i hvert fall falt jevnt siden 11. september til en foreløpig bunn på 6,9 prosent av aksjene i midten av januar. Ved utgangen av måneden var andelen 7,05 prosent.

NetCom-kursen har steget med 27 prosent siden nyttår, og det har altså skjedd uten drahjelp fra utenlandske investorer. I den forbindelsen er det kanskje interessant å registrere at andelen utenlandske investorer ikke økte nevneverdig etter at det ble kjent at Telenor og Telia ønsker å fusjonere.

Tirsdag falt NetCom noe tilbake etter en sterk utvikling de siste ukene. Mens oppgangen så langt er forklart med Telenor/Telia-fusjonen og dens konsekvenser, kan nedgangen tirsdag forklares med priskutt på mobiltelefoni i Sverige, og en avtale som gjør at Tele1 Europe skal selge mobil-tjenester basert på Telias mobilnett i Sverige. Det er ikke urimelig å anta at vi vil se tilsvarende avtaler i Norge.

NetCom-kursen falt 4,9 prosent tirsdag, mens svenske Europolitan falt med tre prosent i Stockholm.

Utviklingen på IT-aksjene generelt ser ut til å preges mer og mer av selskapsspesifike nyheter. Tirsdagens lille nedgang i Merkantildata kan lett henges på oljeprisen som falt litt tirsdag, mens for andre selskap er utviklingen lettere å forklare med spesifikke hendelser.

EDB ASAs fusjonspartner Telenor Programvare har inngått avtale om kjøp av et Bergens-basert konsulentselskap. Samtidig får selskapet betydelig oppmerksomhet i forbindelse med fusjonen, og det blir stadig klarere at det nye selskapet blir en betydelig aktør i det norske it-markedet.

Administrerende direktør Bjørn Trondsen i Telenor Programvare blir konsernsjef i det nye selskapet. Trondsen sier til digi.no at kjøpet av Bergen Data Consult ikke vil påvirke fusjonen eller bytteforholdet da kjøpet skjer med oppgjør i kontanter. Begge de to selskapene går altså i utgangspunktet god for at dette er et fornuftig priset oppkjøp.

I forbindelse med den foreslåtte fusjonen gjenstår det for øvrig mye arbeid. De to selskapene har ikke funnet frem til en fusjonsmodell. Begge selskapene skal gjennomgå en due-dilligence før prospektet skal skrives og trolig leveres aksjonærene i begynnelsen av mars måned.

Organisatorisk ligger det an til at det opprettes et holdingselskap med de ulike selskapene i sine organisatoriske enheter som i dag. Deretter får selskapets ledelse en solid utfordring i å integrere de enhetene som naturlig hører sammen, samt å finne en fornuftig modell for hvem som tar seg av kunde-kontakten der det blir flere berøringspunkter med den samme kunden.

Med Telenor-bitens noe brokete fortid, får både Kinck og Trondsen nok å henge fingre i det nærmeste året.

Kursen på EDB ASA steg med nye 9 prosent tirsdag og er nå tilbake på nivået fra sommeren 1998.

EverCom NetWork la frem sine 98-tall etter børsslutt mandag, og markedet belønnet resultatet med en oppgang på 5,8 prosent tirsdag.

Også Avenir-resultatet ble godt mottatt i markedet med en kursoppgang på 11,6 prosent til 24 kroner, hvilket skal være ny toppnotering. Morgenens presentasjon var for øvrig godt besøkt av både journalister, analytikere, konkurrenter og eiere.

To av tirsdagens kursvinnere krever sine kommentarer. Iterated Systems steg 25 prosent til 7,50. Den kursen er ikke oppsiktsvekkende i forhold til selskapets historikk. Det eneste nye vi har hørt om eller fra selskapet er en pressemelding som forteller om en ny STiNG-kontrakt, og altså bekrefter at det lille som er igjen i selskapet i hvert fall har interessenter i markedet.

Kursutviklingen i Norman er slik sett mer interessant. Selskapet skal i morgen "orientere om organisatoriske og strategiske endringer i selskapet". De siste dagene har kursen gått markert opp og tirsdag var oppgangen på hele 16 prosent.

Til toppen