Erfaring fra England viser hvordan staten kan digitaliseres

Å koble offentlig sektor til Internett er vanskelig - skal man digitalisere interne systemer eller publikumskontakten først? Oracle har et krystallklart råd.

Å koble offentlig sektor til Internett er vanskelig - skal man digitalisere interne systemer eller publikumskontakten først? Oracle har et krystallklart råd.

Flere norske regjeringer har nå snakket om e-government, samlebetegnelsen på å innføring av IT og Internett i offentlig forvaltning. Men utviklingen går tregt - for planleggerne er låst i en kjent høna-og-egget-sirkel.

Les mer om de såkalte enorge-planene:

Politikerne og planleggerne står overfor to valg: Man kan først digitalisere de interne saksbehandlingssystemene og så koble til publikum slik at folk over Internett kan hente informasjon og legge til egne opplysninger (fylle ut skjema).


Man kan også gjøre det omvendt; Skape publikums Internett-baserte systemer først, for så etter hvert koble interne systemer til Internett. Men uten begge delene på plass, får man liten effekt og det er vanskelig å jobbe mot et mål mange år fremover i tid. Overgangen skaper dessuten mye konvertering til og fra papir.

Offentlig sektor har så langt gjort litt av begge typer valg. Departementene holder på å innføre digitale dokument- og saksbehandlingssystemer, mens mange kommuner har laget enkle publikumssystemer, uten at disse nødvendigvis er knyttet til saksbehandlingssystemene.

Oracle er et av selskapene som rundt i verden har deltatt i mange e-governmentprosjekter og selskapet har et krystallklart råd basert på sine erfaringer.

- Du må lage publikumsystemene først. Dette har man gjort i England, landet som uten sammenligning ligger lengst fremme, sier markedsdirektør Harald Løvvik i Oracle Norge AS til digi.no.

- Vi ser mange eksempler både i Norge og utlandet på at statsbyråkratiet motsetter seg digitalisering og effektivisering fordi dette betyr stillingskutt. Skaper man publikumssystemene først, blir presset større og etter hvert blir det krav fra politisk ledelse, mener Løvvik.

Oracle mener man ikke kan gjennomføre e-government som desentralisert prosess. Man må ha en helhetlig plan på kryss av alle funksjoner i en kommune eller staten.

Oracle mener at de to engelske byene Liverpool og Hull viser hvordan prosessen bør gjennomføres. I disse byene har man laget flere såkalte "Citizen Interaction Center". På slike sentre møter publikum opp og skal kunne få hjelp til 90 prosent av alle oppgaver og spørsmål til det offentlige i stedet for å løpe rundt mellom mange kontorer med skjemabunken under armen. Bildet over viser en ung mann foran en av de minibanklignende selvhjelp-terminalene på et av sentrene.

Saksbehandlere kan logge seg på offentlige systemer på tradisjonell måte og sende e-post til aktuelle saksbehandlere.

Men i bakkant har man laget en digital versjon av senteret som offentlige systemer kan kobles opp mot etter hvert. Med digitale hjelpere og e-post kan innbyggere i Liverpool og Hull dermed selv løse stadig mer over Internett. På denne måten får man laget et system som håndterer en gradvis digitalisering.

Løvvik mener at idéen med kundesenter og den gradvise tilkoblingen av offentlige systemer skaper den foreløpige eneste veien ut av høna-og-egget-prosessen man i dag er låst i.

Oracle har selvfølgelig en interesse av å trekke erfaringer fra Liverpool-satsingen. Selskapets database og programvare har byttet ut 500 andre databaser og 200 applikasjoner som hadde spredd data og gjorde det vanskelig å knytte ting sammen.

Løvvik mener at det ultimate systemet vil la deg logge deg på med personnummer og en kode. Derfra vil du få spørsmål om hvilke oppgaver du vil løse, for eksempel søke om barnehageplass i stedet for å la deg selv lete frem riktig skjema som du så må fylle ut og sende tilbake. Drømmesystemet leder deg så gjennom de nødvendige valgene med bare de relevante spørsmål og legger inn automatisk det meste av informasjonen du ellers måtte fylle inn. Tankegangen minner om hjelpefunksjonene i Office, de såkalte wizardene.

Her kan du se en demonstrasjonsvideo om Liverpools selvbetjeningsentre

Til toppen