Erfaringen viktigst

- Vi søker erfaringer med både installasjon, drift og vedlikehold på et slikt nett. Det viktigste er hva kundene mener om et slikt nett, sier prosjektleder for prøveprosjektet i Virik, Stig Løken.

- Vi søker erfaringer med både installasjon, drift og vedlikehold på et slikt nett. Det viktigste er hva kundene mener om et slikt nett, sier prosjektleder for prøveprosjektet i Virik, Stig Løken.

Erfaringene de få månedene enkelte av brukerne har gjort bruk av kabelen til andre ting enn TV-titting er gode. På det nye kabel-TV nettet er det etablert returforsterkere. Å etablere kabelmodem har gått uten særlige problemer. Da har det vært verre med installasjon av Ethernett-kort i prøvekundenes datamaskiner, blant annet fordi maskinene er av svært ulik type og kvalitet.

I dag er vel 55 av de 60 telefonabonnentene knyttet til prosjektet, mens 30 av 43 data og internett-brukere er oppe og går.

Tilbakemeldingene fra kundene er at brukere som tidligere hadde 28.8-modem har fått en svært mye raskere aksess til Internett. På telefonen merkes det mer "sus" i bakgrunnen av samtalene.

Løken sier til digi:tele at det skal settes i gang egne driftstester på prøveprosjektet i løpet av mai. Det hele skal være gjennomført innen 1.november 1997.

Til toppen