Ergo fusjonerer inn Runit

ErgoGroup fusjonerer inn datterselskapet drift- og supportselskapet ErgoRunit AS i ErgoGroup AS med virkning fra 1. januar 2006. På den måten fokuserer og styrker selskapet sin satsning mot mellomstore virksomheter.

Ergo kjøpte Runit i 2002.

Da ErgoGroup i oktober i fjor offentliggjorde innfusjonering av tre datterselskaper, ble det informert om at tilsvarende ville bli vurdert for datterselskapet ErgoRunit på et senere tidspunkt. Styrene i ErgoGroup og ErgoRunit har nå besluttet å fusjonere inn ErgoRunit AS i selskapet ErgoGroup AS. Fusjonen er planlagt gjennomført innen 1. januar 2006.

Endringen tydeliggjør ErgoGroups opptreden mot mellomstore virksomheter og gir en mer effektiv styring . Ved å samordne selskapene forventer ErgoGroup en effektiviseringsgevinst i størrelsesorden 20 MNOK.

- ErgoGroup får med dette en mer fokusert satsning mot mellomstore virksomheter. Mens det tidligere først og fremst var de store virksomhetene som så gevinster ved å sette bort sin IT-drift, ser vi nå at dette i enda større grad er tema for små- og mellomstore virksomheter, sier adm.direktør Terje Mjøs i ErgoGroup AS.

Til toppen