Ergo Group vinner Helse Vest

Helse Vest har valgt elektronisk saksbehandlingsløsning fra ErgoGroup.

Helse Vest har valgt elektronisk saksbehandlingsløsning fra ErgoGroup.

Stadig mer av pasient, saks- og informasjonsutveksling innen Helse-Norge blir digitalisert. Skal Helse-Norge lykkes med sine reformer er de avhengig av gode IKT-løsninger som gir gevinster i form av bedre tilbud til brukerne.

Helse Vest har valgt en elektronisk løsning fra ErgoGroup. Saksbehandlingsløsningen, ePhorte skal integreres med Helse Vests øvrige systemer for å oppnå effektiviseringsgevinster.

Helse Vest RHF har det overordnede ansvaret for de offentlige eide sykehusene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest RHF eier fem helseforetak som igjen har ansvaret for rundt 45 offentlig sykehus og institusjoner.

I tillegg kommer avtaler med private sykehus og en rekke privateide spesialister. Det er om lag 21.000 medarbeidere i regionen.

ePhorte er spesielt tilpasset arkivpersonell, ledere og saksbehandlere i offentlig sektor. Løsningen gir virksomheter mulighet for trinnvis overgang fra papirbaserte arkiver til elektronisk journalføring, arkivering og systemstøttet saksbehandling.

Løsningen skal gjøre det enklere å legge aktuell informasjon på Internett slik at publikum kan søke etter offentlig tilgjengelig arkiv- og saksbehandlingsopplysninger på nettet.

Systemet har også funksjoner for import av elektroniske skjemaer med verifisering gjennom digitale signaturer/smartkort. Løsningen er godkjent av Riksarkivets som et Noark-4.1 arkivsystem

Til toppen