Ergo kjøper og kutter i Ementors driftsdel

Det ble ErgoGroup som kjøpte opp Ementors driftsvirksomhet og snart kommer kuttene.

Det ble ErgoGroup som kjøpte opp Ementors driftsvirksomhet og snart kommer kuttene.

Det har lenge vært klart at Ementor skulle kvitte seg med drift/outsourcingsvirksomheten sin som en del av oppryddingen i selskapet.

Noen rykter hevdet at Ementor var i ferd med å selge til EDB, men det viste seg ikke å stemme.

Ementor endte med å selge til Posten-eide ErgoGroup, melder de to selskapene i dag.

"Avtalen ble signert 2. oktober 2005. Ementor overfører sine outsourcings virksomheter i Norge og Sverige til to nyopprettede selskaper og selger 100% av aksjene i disse til ErgoGroup. Verdien av transaksjonen vil være på 90- 110 millioner kroner ved overdragelse av aksjene som er forventet å skje den 15. november 2005. Den totale verdien av transaksjonen kan bli på inntil 200 millioner kroner og vil bli fastsatt ved årets slutt basert på status og strukturen på virksomhetene per 31. desember 2005.

Virksomhetene som skal selges hadde i første halvår 2005 en omsetning på 119 millioner kroner og har rundt 210 ansatte.

Men driftstjenester handler om storskalafordeler og det er hele årsaken til at en større aktør ønsker å kjøpe kundemasse. Ergo sitter sannsynligvis allerede på mye av de systemene og kompetansen som Ementor også har.

Det er dermed duket for kutt i Ementors drifts-stab, men det er ikke utenkelig at kutt også kan ramme ErgoGroups ansatte.

- Det er naturlig å samarordne og integrere virksomhetene og det vil være naturlig å se på synergier og kostnadsbesparelser. Men omfanget av dette må vi komme tilbake til, sier det medgir informasjonssjef i ErgoGroup, sier Wibecke Brusdal til digi.no.

Hun mener at oppkjøpet passer Ergogroup godt. Mens de og aktører som EDB hittil har satset mest på å overta IT-driften for de største kundene, satser ErgoGroup nå mer på de mellomstore kundene.

- Storpartene av kundene vi overtar her er mellomstore bedrifter, noe som passer vår satsning godt. Det er jo mellomstore bedrifter som dominerer norsk næringsliv.

Ementor selger dog ikke alt. Avtalen omfatter ikke Ementor Danmark eller virksomheter ved Ementors regionskontorer i Norge, understreker Ementor.

"Det er i forbindelse med salget inngått en strategisk samarbeidsavtale mellom Ementor og ErgoGroup der Ementor vil være ErgoGroups foretrukne partner innenfor integrasjon og leveranse av infrastruktur løsninger. Samarbeidet er gjensidig og er forventet å gi synergieffekter for så vel selskapene som respektive kunder," skriver selskapene.

"Salget og samarbeidsavtalen støtter strategien om å rendyrke Ementors kjernevirksomhet som en ledende infrastruktur løsningsleverandør," skriver Ementor.

Til toppen