Ergo-ledelsen beskyldes for avtalebrudd

IT-giganten ErgoGroup skal si opp 62 ansatte. Fagforeningen mener toppsjef Per Andersen bryter avtaler og regler.

IT-giganten ErgoGroup skal si opp 62 ansatte. Fagforeningen mener toppsjef Per Andersen bryter avtaler og regler.

Som digi.no meldte på mandag, skal Ergo Group, Norges tredje største IT-selskap målt i antall ansatte, slankes. Det er Ergo Integration, den sentrale driftsdivisjonen i selskapet med 600 ansatte som rammes.

62 ansatte har nå fått beskjed om at de er overtallige, men fagforeningen i ErgoGroup protesterer. I en pressemelding sendt ut i ettermiddag hevder EL & IT-klubben i selskapet at ledelsen i Ergo Integration bryter med avtaleverket.

    Les også:

Et av punktene fagforeningen angriper er at oppsigelsene skjer mens selskapet har god økonomi. ErgoGroup-sjef Per Andersen forklarte til digi.no på mandag at man gjennomfører kostnadskutt mens selskapet fremdeles er i pluss fordi man ser stadig tøffere konkurranse i markedet.

I sin pressemelding mener fagforeningen at ledelsen ødelegger samarbeidsklimaet ved å si opp hovedtillitsvalgte. I tillegg har ledelsen valgt å bruke utvelgelseskriterier i strid med gjeldende ansiennitetsregler ved oppsigelse av ansatte, mener fagforeningen.

"Dette er EL & IT-klubben i ErgoIntegration imot, og vi har derfor bedt om forhandlinger mellom partene i henhold til § 36 i hovedavtalen NAVO/LO Stat."

I pressemeldingen kommer fagforeningen med kraftige påstander:

" Vi beklager at bedriften ikke forholder seg til avtaleverket, men i stedet innfører egne kriterier for oppsigelse. Ansiennitet i bedriften settes til side for ansiennitet og kvalifikasjoner innenfor avdeling/team. På denne måten kan det virke som om bedriften ønsker å kvitte seg med eldre, erfarne og ofte mer kostbare ansatte."

Videre skriver fagforeningen: "Ledelsen har vanskeliggjort prosessen ved å varsle oppsigelse av sentrale tillitsvalgte. I henhold til hovedavtalens § 54 "skal det legges vekt på den spesielle stillingen de tillitsvalgte har i virksomheten". Ledelsen har tidligere lovet å behandle tillitsvalgte i egne prosesser senere, men løftebruddet føyer seg inn i rekken av eksempler på manglende ryddighet fra bedriftens side."

Hovedtillitsvalgt Per Atle Pedersen var ikke tilgjengelig da digi.no tok kontakt.

Men Kari Saastad i Navo forteller at det i avtaleverket heter: "Ansinitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn". Det ikke finnes eksakte definisjoner på begrepet sakelig grunn, forteller hun.

Saastad forteller også at det ikke finnes bestemmelser i avtaleverket som utelukker oppsigelser dersom bedriften går med overskudd.

- Det er alltid en vanskelig prosess å si opp folk. Vi har sagt opp folk etter ansiennitet, men vi har også måtte vurdere kompetanse. Vi beklager at dette oppleves på denne måten, sier Wibecke Brusdal, informasjonssjef i ErgoGroup.

Til toppen