Ergo må si opp flere

Det store IT-selskapet Ergo må nedbemanne i nok i et datterselskap.

Det store IT-selskapet Ergo må nedbemanne i nok i et datterselskap.

Posten-eide Ergo Group, som med 1600 ansatte er et av Norges helt største IKT-selskaper, har klart seg hittil uten nedskjæringer, men nå nå må selskapet tilpasses seg tøffere krav fra konkurrenter som har kuttet mye.

Tidligere i september har det blitt kuttet i den sentrale driftsdivisjonen Ergo Intergration og nå kutter Ergo i ErgoBluegarden

    Les også:

Selskapet sendte i formiddag ut en pressemelding der man forteller at man legger ne avdelingskontoret på Gjøvik. Sammen med andre kutt reduseres bemanningen med totalt 27 ansatte.

"Selskapet har over en lengre periode jobbet med å standardisere og samordne sine HRM-tjenester. Skal selskapet fortsatt lykkes i markedet, må det sørge for kostnadseffektive tjenester til kundene. Nedbemanning gjennom nedleggelse av et kontor bidrar til en konsentrering av kompetansen på de forskjellige fagområdene, samt en ytterligere kostnadsreduksjon gjennom innsparing av administrative kostnader. Dette er helt nødvendig skal vi sikre arbeidsplasser over tid.

Det er sett på alternative løsninger til bemanningsreduksjon som for eksempel å tilføre nye oppgaver, omplassere ansatte til andre miljøer i ErgoBluegarden og naturlig avgang. Nettoeffekten er likevel en overkapasitet det ikke er mulighet for å dekke opp med andre oppgaver eller omplasseringer. Det er trist å miste jobben og å miste gode kollegaer. For ErgoBluegarden er det viktig å ivareta de som blir berørt på en god og ryddig måte i forhold til gjeldende avtaleverk på kriterier for utvelgelse av overtallige.

ErgoBluegarden har ca 300 ansatte og hovedkontor i Oslo. Selskapet har etter nedleggelsen av Gjøvik kontoret, avdelingskontorer i Trondheim, Bergen, Bodø, Kongsberg Hamar og Tønsberg, samt datterselskap i Danmark."

Til toppen