Ergo vant stor avtale om IT-helse

Ergogroup opplyser at de har inngått rammeavtale med Helse Sør-Øst om kjøp og vedlikehold av en anestesi- og intensivjournal med sengepostfunksjonalitet.

Avtalen har ifølge Ergogroup et omfang på mellom 100 og 250 millioner kroner og vil gjelder for fire år.

Selskapet opplyser at løsningen skal gi bedre kvalitet og tilgjengelighet til pasientdokumentasjonen, et mer enhetlig sammenligningsgrunnlag og økt datagrunnlag for forskning.

Løsningen tilfredsstiller også kravene til elektronisk pasientdokumentasjon, slik at den bidrar til eliminasjon av papirjournalen. Videre skal avtalen gi lavere implementerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for Helse Sør-Øst samlet, enn om foretakene skulle innføre dette hver for seg.

- Helsesektoren er et satsningsområde for oss, og vi er svært fornøyd med å bli valgt som leverandør av det vi anser for å være en av årets viktigste IT-avtaler i helsesektoren, sier administrerende direktør Terje Mjøs i Ergogroup i en pressemelding.

Selskapet skal levere, implementere, drive brukerstøtte og videreutvikle programvaren MetaVision Suit, som er utviklet av iMDSoft. Dette er en internasjonal leverandør av IT-løsninger spesielt tilpasset sykehusenes intensiv- og anestesivirksomhet. Programvaren er allerede i drift ved mer enn 100 sykehus over hele verden, blant annet ved tre norske helseforetak.

- Innføring av elektronisk kurveløsning vil øke tilgjengelighet av dokumentasjonen om pasientene. På sikt vil det også bidra til at leger og sykepleiere kan bruke større deler av sin tid til direkte pasientrettet arbeid, opplyser konsernsjef Steinar Marthinsen i Helse Sør-Øst.

Programvaren gir digital støtte til arbeidsprosesser som per i dag støttes av papirbaserte kliniske kurver. MetaVision Suite henter automatisk informasjon fra medisinsk teknisk utstyr og integreres mot øvrig programvare for laboratorier, pasientdata og elektronisk journal.

Til toppen