ErgoGroup beholder stormaskiner

ErgoGroup har forlenget avtalene med IBM Norge om kjøp av programvare, videreutvikling av stormaskinmiljø samt vedlikehold av eksisterende maskinpark, skriver IBM i en pressemelding.

Avtalene har en samlet årlig verdi på ca. 48 millioner kroner. Kontraktene har et langsiktig perspektiv og vil kontinuerlig tilpasses ErgoGroups behov for tilgang til programvare og tjenester.

Programvarekjøpet bygger på en ESSO-avtale (Enterprise Software and Services Offering) som omfatter lisensiering og tjenester knyttet til de fleste av IBMs programvaremerker. Avtaleformen er tilpasset større virksomheter.

Videreutviklingen av stormaskinmiljøet, som også omfatter maskinoppgradering av z990, er begrunnet i at etterspørselen etter stormaskintjenester fortsatt er i vekst i markedet og blant ErgoGroups kunder.

Til toppen