ErgoGroup bygger portal for Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har valgt ErgoGroup som leverandør av ny virksomhetsportal.

Konkurransetilsynet har valgt ErgoGroup som leverandør av ny virksomhetsportal.

Konkurransetilsynet skal ha en ny portal for å forenkle arbeidsprosesser og gi bedre service til publikum og samarbeidspartnere. Anbudet ble vunnet av ErgoGroup. Avtalen har en verdi på 11 millioner kroner over fire år. Portalen betegnes som et viktig steg i arbeidet med å tilgjengeliggjøre og digitalisere offentlige tjenester i tråd med eNorge-planen.

Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven. Tilsynet har i overkant av 100 ansatte fordelt på kontorene i Oslo og Bergen. Innen utgangen av 2006 skal Konkurransetilsynet ha gjennomført flytting til Bergen.

Portalen innebærer at rutineoppgaver skal automatiseres, og at medarbeiderne skal få bedre og raskere tilgang til relevant informasjon når de trenger det. For ledelsen skal portalen innebære tilgang til alltid oppdatert styringsinformasjon om status og fremdrift på saker og ressursbelastningen for avdelinger og ansatte på kort og lang sikt.

Det benyttes samme løsning for intra-, ekstra og internett. Bedrifter som har saker hos tilsynet, skal få bedre tilgang til informasjon om egne saker og mulighet til å delta i saksbehandlingen elektronisk ved bruk av elektronisk signatur.

Løsningen er basert på iKnowBase-produkter fra e-vita, og kjører på teknologi fra Oracle. Portalen vil bli integrert med den elektroniske saksbehandlingsløsningen ePhorte fra ErgoGroup.

Til toppen