Ergogroup er Postens skinnende stjerne

Handelsbanken har verdivurdert hele Posten Norge. Ergogroup har økt kraftig siden i fjor.

Ergogroup er Postens skinnende stjerne

Handelsbanken Capital Markets har kunngjort resultatene av sin verdivurdering av Posten Norge. Konsernet verdsettes til 14,4 milliarder kroner. Det er 15 prosent mer enn for ett år siden, og nesten dobbelt så mye som i 2004 da konklusjonen var 7,7 milliarder kroner.

Verdivurderingen deler Posten Norge opp i tre ulike segmenter: Post, logistikk og IKT. Ergogroup utgjør hele IKT-segmentet.

Handelsbanken mener at Ergogroup er verdt 4,8 milliarder kroner. Det er 78 prosent over vurderingen fra i fjor, på 2,7 milliarder kroner.

Vurderingen peker på at integreringen av Allianse og Systeam har vært vellykket og at den vil påvirke marginene positivt fremover.

Handelsbanken venter sterkere vekst i Ergogroup enn i sammenliknbare selskaper i perioden 2007 til 2009. Trass i integreringen av Allianse og Systeam tror Handelsbanken at Ergogroups marginer vil være noe lavere enn i sammenliknbare selskaper i denne perioden.

Post-segmentet er verdt 5,4 milliarder kroner, 1,5 prosent mer enn i fjor, mens logistikk-segmentet er verdt 6,0 milliarder kroner, en økning på 25 prosent fra i fjor.

Faktorene som påvirker verdivurderingen av post-segmentet er:

  • fallende brevvolumer og prispress
  • nytt brevsenter ferdigstilles i 2010
  • vekst primært innen CityMail, Post på linje med andre nasjonale postselskaper
  • økte kvalitetskostnader påvirker marginer negativt på kort sikt

Og for logistikk-segmentet:

  • høyere marginer fremover som følge av vellykket integrering av oppkjøpte selskaper
  • sterkest vekst innenfor området Ekspress
  • forventet vekst og marginer for Segment Logistikk er på nivå med sammenlignbare selskaper i perioden 2007-2009

Segment-oppdelingen forklares i dette skjemaet:

    Les også:

Les mer om: