ErgoGroup får full kontroll i Allianse

Posten ErgoGroup får full kontroll med IT-selskapet Allianse, som nå blir et heleid datterselskap.

Postens ErgoGroup har i perioden 15. mai til 19. juni 2006 overtatt mer enn ni tideler av aksjene i Allianse. Styret i ErgoGroup vedtok 23. juni 2006 å gjennomføre tvungen innløsning av de gjenværende aksjene i datterselskapet Allianse.

På ekstraordinær generalforsamling i Allianse fredag ble det gjort kjent at ErgoGroup overtar samtlige aksjer i Allianse.

Det ble besluttet å søke om umiddelbar strykning av Allianses fra Oslo Børs.

På Allianses ekstraordinære generalforsamling ble Terje Mjøs (ErgoGroup), Eli Giske(ErgoGroup), Jakob van der Hagen (ErgoGroup) og Håkon Inge Sivertsen valgt som aksjonærvalgte styremedlemmer.

De ansattes representanter i styret, Ann Kristin Nordang Solnørdal (styremedlem), Morgan Fosstveit (varamedlem) og John Inge Hansen (varamedlem), fortsetter i sine verv.

I et etterfølgende styremøte ble Terje Mjøs valgt som ny styreleder i Allianse.

Til toppen