ErgoGroup gravlegger sine datterselskaper

ErgoGroup-sjef Terje Møs tar grep og rydder opp i navn og datterselskaper i

Det siste året har 600 årsverk gått ut av Postens IT-selskap, ErgoGroup, hvorav det meste har skjedd gjennom salg av selskaper som Ergo Bluegarden og ErgoEnet.

Selskapet teller nå 1.500 ansatte og er dermed likevel det tredje største IT-selskap i Norge, målt i antall ansatte. Nå setter nyansatte toppsjef Terje Mjøs sine første spor i selskapet.

I en pressemelding i dag skriver at ErgoGroup at selskapet fusjonerer inn tre av datterselskapene med operasjonell virkning fra 1. januar 2005. På den måten skal selskapet øke sin konkurransekraft og fremstår mer enhetlig i markedet.

I hovedsak er dette en organisasjonsendring som ikke får umiddelbare konsekvenser for kunder eller ansatte. Fusjonen er først og fremst et ledd i å fremstå mer tydelig, får digi.no vite av informasjonssjef Wibecke Brusdal.

Det er datterselskapene ErgoIntegration, ErgoEphorma og ErgoSolutions som skal fusjoneres i selskapet ErgoGroup. Fusjonen er planlagt gjennomført innen 1. april 2005, men den nye organisasjonen vil være på plass fra 1. januar 2005. ErgoGroup vil etter fusjonen bestå av fire forretningsområder: Elektroniske tjenester, forretningsløsninger, administrative løsninger og IKT-driftstjenester.

- Den nye organisasjonsstrukturen vil styrke vår posisjon som et av Norges største IT-selskap. Ved å samle datterselskapene i ett selskap vil vi enklere kunne vise bredden i vårt tjenestetilbud. Målet er å gi kundene gode tilbud og høy service, og å utvikle selskapet videre som en betydelig leverandør av IKT-tjenester, sier Terje Mjøs i ErgoGroup.

De tre ErgoGroup-selskapenes virksomhet vil bli videreført i fire forretningsområder med følgende ledelse:

- Elektroniske tjenester omfatter: Meldingsformidling, informasjonsdatabaser, Hybrid tjenester og sikkerhetstjenester.

- Forretningsløsninger omfatter: Verdikjedeintegrasjon, integrerte løsninger for logistikkintensive virksomheter, rådgivningstjenester og applikasjonsforvaltning.

- Administrative løsninger omfatter: Saks- og dokumentbehandling, økonomi- og virksomhetsstyring, virksomhetsportaler og demokratiløsninger.

- IKT-driftstjenester omfatter: Tele- og datakommunikasjonstjenester, serverdrift, outsourcing.

Les mer om:
;