ErgoGroup har ferdig nasjonalt helsesystem

ErgoGroup (tidligere Posten SDS) vil bli motoren i regjeringens plan for digitalisering av Helse-Norge. Konsernsjef Per Andersen kan spare statskassen for milliarder.

I morgen legger helseminister Tore Tønne frem e-norge planen "Si @!" for offentligheten. Planen skal revitalisere planene om et papirløst samfunn, i alle fall for det norske helsevesenet.

Regjeringen Stoltenberg har satset på fornying av offentlig sektor, deriblant en digitalisering av helsevesenet.
Dette er søt musikk for ErgoGroup, tidligere Posten SDS.

- Vi er interessert i offentlig forvaltning, og Helsevesenet er en viktig del av dette, sier Marian Rui Xavier, informasjonssjef i ErgoGroup til digitoday.no.

Hun forteller at selskapet har en rekke prosjekter i gang samt mange ideer.

- Når det gjelder elektronisk meldingsutveksling så er vi store, og lanserte i forrige uke selskapet Medix, sier Xavier.

Medix skal levere en løsning for sikker kommunikasjon mellom leger og sykehusene, samt apotek og Rikstrygdeverket. Selskapet skal ha et møte med helseminister Tønne i nær fremtid for å finne ut hvordan selskapet kan tilby sine tjenester til helsevesenet.

Per Andersen, administrerende direktør i ErgoGroup, sier til digitoday.no at de vil invitere til at de kan levere tjenester til de regionale helsenettene. - Vi har jo en løsning klar allerede, og dette kan staten bruke, sier Andersen til digitoday.no.


Medix har allerede et samarbeid med Helsenett Midt-Norge, som er regnet som den regionen som har kommet lengst.

Per Andersen sier til digitoday.no at selskapet med all sannsynlighet kommer til å kreve en transaksjonskostnad for hver eneste beskjed som går gjennom nettet. Dette er penger som går rett i lomma på Medix, som eies femti-femti av ErgoGroup og Kongsberg-selskapet Profdoc ASA.

Profdoc er den ledene leverandøren av programvare for leger i Norden.

Les mer om: