ErgoGroup kjøper Serve

ErgoGroup kjøper Serves Agressoløsninger tilpasset offentlig sektor.

ErgoGroup kjøper Serves Agressoløsninger tilpasset offentlig sektor.

Serve ASA og ErgoGroup AS har inngått avtale om at ErgoGroup kjøper 100 prosent av aksjene i Serve for inntil 30 millioner kroner. Oppkjøpet vil styrke ErgoGroups tjenestetilbud mot offentlig forvaltning.

Serve har siden oppstarten i 2001 etablert et rådgivnings-, og forvaltningsmiljø på Agresso-løsninger og har utviklet egne løsninger spesielt tilpasset offentlig sektor.

Virksomheten omfatter cirka 50 kunder i Norge. Serve hadde en omsetning 1. halvår 2005 på 18,5 millioner kroner og hadde 30 ansatte.

Til toppen