ErgoGroup kjøper Serve

ErgoGroup kjøper Serves Agressoløsninger tilpasset offentlig sektor.

Serve ASA og ErgoGroup AS har inngått avtale om at ErgoGroup kjøper 100 prosent av aksjene i Serve for inntil 30 millioner kroner. Oppkjøpet vil styrke ErgoGroups tjenestetilbud mot offentlig forvaltning.

Serve har siden oppstarten i 2001 etablert et rådgivnings-, og forvaltningsmiljø på Agresso-løsninger og har utviklet egne løsninger spesielt tilpasset offentlig sektor.

Virksomheten omfatter cirka 50 kunder i Norge. Serve hadde en omsetning 1. halvår 2005 på 18,5 millioner kroner og hadde 30 ansatte.

Til toppen