ErgoGroup må kutte i staben

Til tross for bedre tider, skal ErgoGroup nå kutte avdelingskontorer og antall ansatte.

Til tross for bedre tider, skal ErgoGroup nå kutte avdelingskontorer og antall ansatte.

Postens IT-selskap, ErgoGroup melder om betydelig hodekutt som følge av at selskapet har innfusjonert datterselskapene ErgoEporma, ErgoIntegration og ErgoSolutions.

ErgoGroup er Norges tredje største IT-selskap målt i omsetning med 2,6 milliarder kroner og minus 115 millioner kroner i resultat før skatt.

digi.no omtalte i april at ErgoGroup får 350 millioner kroner av sin største eier Posten, som skal brukes til å styrke selskapet. Årsaken til kapitalutvidelsen skal være å gjøre selskapet mer finansielt fleksibelt etter innfusjonering av flere datterselskaper.

Men med samordning av virksomhetene forventes også stordriftsfordeler og effektivisering, som innebærer nedleggelser av avdelingskontorer og nedbemanning.

Sentral administrasjon og økonomi samles i Oslo og avdelingskontorer samlokaliseres i flere byer. Tiltaket skal både utnytte kompetansemiljøene lokalt, samtidig som det reduserer kostnader til stabsfunksjoner som administrasjon, økonomi, innkjøp og IT.

Ifølge informasjonssjef Wibecke Brusdal vil det være avdelingskontorene i Kristiansand og Tromsø som blir rammet.

På Sørlandet betyr samordningen at ErgoGroups avdelingskontor blir lokalisert i Arendal. De administrative funksjonene legges til ErgoGroups hovedkontor i Oslo, og fagmiljøer samles i Arendal.

30 ansatte i Kristiansand er i dag varslet om overtallighet, mens 13 ansatte vil følge med til Arendal. I tillegg er 7 ansatte i Tromsø i dag varslet om at kontoret til forretningsområdet administrative løsninger.

Totalt blir det dermed 37 ansatte som mister jobben sin i ErgoGroup.

Brusdal presiserer at ErgoGroup vil fortsatt være til stede i Kristiansand og Tromsø med regional it-service.

- Restruktureringen forventes gjennomført innen første halvår, framholder hun til digi.no.

ErgoGroup har vunnet flere større kontrakter i år, blant annet outourcingsavtalen med If, Bergersen, Jernbaneverket og flere kommunekontrakter.

Til toppen