ErgoGroup med mobil-løsning til Securitas

På oppdrag fra Securitas utvikler ErgoGroup nå en ny mobil IT-løsning til bruk for Securitas vektere.

På oppdrag fra Securitas utvikler ErgoGroup nå en ny mobil IT-løsning til bruk for Securitas vektere i Norge og i Sverige. Løsningen vil gi økt sikkerhet for både personell i Securitas, og verdier Securitas ivaretar for sine kunder.

Løsningen som utvikles for Securitas gir vekterne tilgang til relevant informasjon om oppdraget direkte på deres håndholdte, mobile enhet. Ved at vekterne får direkte tilgang til instruksjonene for oppdraget, kan de rapportere raskere tilbake til kontrollsentralen og til kunden ved hendelser. Andre viktige tjenester er tilgang til dagens rute direkte på den mobile enheten og mulighet for å posisjonere vekterne ved hjelp av GPS.

ErgoGroup skal levere både vekterløsningen (selve programvaren) og drift av løsningen for Securitas. Løsningen er en del av en større avtale om leveranse av kontroll- og kommunikasjonssystem som Saab Communication og Securitas har inngått.

Les mer om: