ErgoGroup omsatte for halvannen milliard

Terje Mjøs i ErgoGroup leverte sitt trettende kvartal på rad med fremgang.

ErgoGroup omsatte for halvannen milliard

Terje Mjøs i ErgoGroup leverte sitt trettende kvartal på rad med fremgang.

Postens heleide IT-selskap, ErgoGroup, har lagt frem tallene for årets første kvartal.

Selskapet oppgir bare driftsinntekter og driftsresultat, men de viser uansett en fortsatt god fremgang. Før resultatfremleggelsen sa ErgoGroup's toppsjef Terje Mjøs at de ville gå inn i sitt trettende kvartal på rad med fremgang, og det greide de.

    Les også:

ErgoGroups driftsinntekter endte på 1.498 millioner kroner. Det var en økning på 13 prosent fra i fjor.

Driftsresultatet ble enda bedre. Det endte på 70 millioner kroner, en fremgang på hele 43 prosent fra 49 millioner for et år siden. Det er ErgoGroup godt fornøyd med.

- Med en betydelig resultatfremgang og sterk organisk vekst, leverer vi, på tross av ”påskeeffekten”, nok et solid resultat som synliggjør den gode utviklingen selskapet er inne i. Vi opplever fremdeles høy etterspørsel etter våre tjenester, og registrerer med tilfredshet at prediksjonene om avtagende vekst enda ikke har materialisert seg, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup, i en pressemelding.

ErgoGroup har vært en ivrig oppkjøper, men det var den organiske veksten som sto for mesteparten av fremgangen. Av en samlet vekst på 13 prosent, utgjorde den organiske veksten 8 prosent.

Mesteparten av veksten hentes imidlertid ikke ut i Norge. 10 av prosentene hentes utenfor landegrensene.

ErgoGroup har vært veldig opptatt av å ha en balansert portefølje av tjenester og produkter, slik at de ikke skal rammes hardt hvis et område går dårlig. Mjøs trakk frem at konsulentvirksomheten gjerne har størst fremgang i gode tider, mens flere setter ut driftstjenester i nedgangstider.

- Rene konsulentvirksomheter vil merke nedturen først, sa Mjøs til digi.no i et intervju tidligere i år.

Forretningssegmentet Løsninger & applikasjonstjenester utgjorde 40 prosent av konsernets omsetning. Den endte på 562 millioner kroner, og ga et driftsresultat på 48 millioner kroner.

Innen Drift & infrastrukturtjenester omsatteErgoGroup for 852 millioner kroner, og av det ble de sittende igjen med 36 millioner i driftsresultat.

- Vi opplever at bredden i tjenestetilbudet vårt har styrket vår posisjon som en betydelig helhetsleverandør til store norske virksomheter i privat og offentlig sektor. Våre tjenester innenfor løsninger og applikasjonsforvaltning har over lengre tid vært preget av et høyt aktivitetsnivå og gode resultater. Særlig sterk er etterspørselen etter tjenester innen systemutvikling, Oracle-løsninger samt lønn- og personalløsninger, sier Terje Mjøs.

    Les også:

Til toppen