Ergogroup opp i Norge, ned i Norden

Vokser organisk, men lønnsomheten faller.

Ergogroup opp i Norge, ned i Norden

Vokser organisk, men lønnsomheten faller.

Den nordiske IT-giganten Ergogroup har vært lite påvirket av finanskrisen så langt. Heller ikke i årets første kvartal gir den sviktende verdensøkonomien de største utslagene i selskapets regnskap.

Konsernets omsetning ble 1378 millioner kroner, opp to prosent mot samme kvartal i fjor. Driftsresultatet faller imidlertid fra 70 millioner til 57 millioner kroner i perioden.

Grunnen til virksomhetens lavere lønnsomhet skyldes i hovedsak dårligere marginer i tjenestesegmentet, som følge av reforhandlede avtaler med Posten, oppgir Ergogroup i kvartalsrapporten.

Videre skriver selskapet at virksomheten i Sverige rammes av den generelle lavkonjunkturen som landets økonomi er preget av.

Opp fem, ned fem

Den norske omsetningen utgjorde 1012 millioner kroner, opp fem prosent fra 965 millioner kroner samme kvartal i 2008. Ergogroup omtaler veksten som organisk.

Samtidig faller omsetningen i Sverige med fem prosent fra 387 millioner første kvartal i fjor til 366 millioner kroner nå.

Vi skylder å gjøre oppmerksom på at tallene for første kvartal 2009 påvirkes i positiv retning av at påsken i år ikke faller i første kvartal, i motsetning til i fjor.

Slik oppsummerer Ergogroup årets tre første måneder:

  • Omsetningen vokser to prosent
  • Driftsmarginen ender på 4,1 prosent
  • Svakere driftsmargin som ventet innen driftsområdet, grunnet nye kontrakter med Posten
  • Markedet i Sverige er vanskeligere

    Les også:

Til toppen