Ergogroup overtar IT-miljøet i Edda Media

Terje Mjøs vil bruke sine nye fagfolk til å satse mer på presse og media.

Ergogroup overtar IT-miljøet i Edda Media

Terje Mjøs vil bruke sine nye fagfolk til å satse mer på presse og media.

Ergogroup og Edda Media har inngått et langsiktig samarbeid, heter det i en pressemelding.

Ergogroup overtar driften av IT-virksomheten i Edda Media, som i dag leverer IT-tjenester til konsernets 92 redaksjonelle publikasjoner.

Virksomheten overdras til Ergogroup fra 1. januar 2010. Ergogroup skal levere drift, support og forvaltning i fem år. Avtalens verdi er anslått til 200 millioner kroner. Ifølge partene vil den «i betydelig grad redusere Edda Medias IT-kostnader».

– Ved å overføre driften av våre systemer til Ergogroup oppnår vi både lavere kostnader og en forutsigbar, fleksibel og solid leveranse av profesjonelle tjenester fra en leverandør som gjennom stordriftsfordeler kan evne å optimalisere driften av våre systemer utover det vi ville klart på egenhånd, sier IT-direktør Terje Haug i Edda Media.

IT-folkene som Ergogroup overtar fra Edda Media er spesialisert på å drifte løsninger for presse og media, og skal ha særlig sterk kompetanse innen IT-støtte til lokalaviser utgitt på papir. Avdelingen er lokalisert i Tønsberg.

– Avtalen tilfører oss både et betydelig volum på drift, samtidig som overtagelsen av det sterke kompetansemiljøet i Tønsberg gir oss en unik posisjon for videre vekst, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup.

Mjøs sier at det sterke fagmiljøet som Ergogroup overtar, vil brukes som kjerne i en økt satsing mot presse og media i Norge.

Edda Media har i underkant av 1500 ansatte og en årsomsetning på rundt 2,6 milliarder kroner i 2008. Tilsvarende tall for Ergogroup er 3700 ansatte og 5,7 milliarder kroner i omsetning.

    Les også:

Til toppen