Ergogroup på skinner

Pris avgjorde konkurransen i Ergogroups favør, da Jernbaneverket skulle velge leverandøre for IKT-driftstjenester.

Pris avgjorde konkurransen i Ergogroups favør, da Jernbaneverket skulle velge leverandøre for IKT-driftstjenester.

Avtalen omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av Jernbaneverkets sentrale driftsplattform for administrativ IKT. Dette inkluderer brukerstøtte og klientdrift av etatens 2300 pc'er fra Narvik til Kristiansand. Avtalen har en antatt verdi på 22 MNOK over 3 år, med opsjon på ytterligere 2 år.

Det var hard konkurranse, og det avgjørende evalueringskriteriet ble pris, skriver Ergogroup i en pressemelding.

- ErgoGroup har dokumentert et godt driftskonsept med hensyn til kompetanse, rutiner, tjenester, fysisk miljø og tilstedeværelse i hele landet. Dette sikrer Jernbaneverket kostnadseffektive IT-tjenester for drift og vedlikehold av den administrative IT-plattformen, sier Tore Hemo IT sjef Jernbaneverket, i en pressemelding.

Jernbaneverket er statens fagorgan for jernbanevirksomhet i Norge og underlagt Samferdselsdepartementet. Etatens oppgave er å legge best mulig til rette for at jernbanen framstår som en sikker, moderne og samfunnsøkonomisk lønnsom transportform.

Til toppen