Ergogroup sender strømforbruket rett i elva

Sparer strøm for 1,5 millioner ved å ta i bruk bladservere og kjøling med elvevann.

Ergogroup sender strømforbruket rett i elva

Sparer strøm for 1,5 millioner ved å ta i bruk bladservere og kjøling med elvevann.

Effektivisering av strømforbruket gir klingende mynt i kassa. Få steder er det mer tydelig enn i store datasentra. Samtidig som strømgjerrige systemer bidrar til bunnlinjen, får man også en miljøgevinst.

Ved Ergogroups datasenter i Gjøvik Fjellhall senkes strømforbruket med effektiv maskinvare, programvareløsninger og bruk av elvevann til kjøling. Strømbesparelsen tilsvarer forbruket til rundt 75 husstander.

Ved å ta i bruk virtualiseringsløsninger fra HP har Ergogroup her klart å redusere antallet servere fra 800 til bare 50.

Dette har alene medført en årlig strømreduksjon på mer enn 1,53 GWh, som utgjør en kostnadsbesparelse på 1,5 millioner kroner.

– Vi har standardisert på bladservere fra HP med strømsparende disker og minne. Ved hjelp av effektive virtualiseringsløsninger har vi kunnet konsolidere vår serverpark betydelig og vi streber selvfølgelig mot å utnytte vår maskinvare maksimalt, sier kommunikasjonssjef i Ergogroup Hilde M. Solegaard i en pressemelding.

Solegaard opplyser at utnyttelsesgraden på sentrale deler av deres datalagringsløsning er på hele 95 prosent.

Programvare skal gi ytterligere besparelser

Ergogroup tester for tiden programvare som skal sette ikke-virksomme servere i hvilkemodus, slik at enda mer strøm blir spart.

Effektive løsninger sparer mange penger, forteller kommunikasjonssjef Hilde M. Solegaard. Ergogroup er medlem i bransjeinitiativet Grønn IT.
Effektive løsninger sparer mange penger, forteller kommunikasjonssjef Hilde M. Solegaard. Ergogroup er medlem i bransjeinitiativet Grønn IT. Bilde: Hilde Solegaard i Ergogroup

Store deler av maskinvaren kan gå på et minimumsnivå i tidsrom da bruken er lav, som om natten og i helgene. Øker belastingen skal programvare automatisk sette maskinvaren tilbake i normal modus.

– Vi jobber hele tiden aktivt med å teste ut ny teknologi for å kunne oppnå ytterligere strømbesparelser i fremtiden, sier Solegaard.

Datasenteret på Gjøvik har helt siden det sto klart i 1993 tatt i bruk elvevann for å kjøle ned datarommet. Dette skjer ved at vann fra en elv i nærheten benyttes til å kjøle ned kjølevesken som datasenteret benytter, for så å renne tilbake i elven. Kun i løpet av sommermånedene, når elvevannet overstiger 20 grader, er det behov for egne kjølemaskiner.

– Vi var tidlig ute da vi installerte denne strømbesparende løsningen allerede i 1993. Det at noe så naturlig som kaldt elvevann kan kjøle ned et datasenter er et godt eksempel på hvordan det går an å gjøre miljøvennlige tiltak dersom man tenker kreativt, sier Solegaard.

Ergogroup opplyser at de har oppnådd betydelige strømbesparelser på denne måten.

Til toppen