Ergogroup stiger kraftig i verdi

Ergogroup, et av Norges største IT-selskaper, er ikke børsnotert, men en fersk verdivurdering viser et kraftig løft.

Ergogroup, et av Norges største IT-selskaper, er ikke børsnotert, men en fersk verdivurdering viser et kraftig løft.

Hvert år de siste seks årene bestiller Samferdselsdepartementet en rapport for å vurdere verdien av Posten Norge. Verdivurderingen vil være grunnlag for departementets eiermelding om Posten, som skal fremlegges for Stortinget. Som en del av rapporten blir også Postens heleide datterselskap, Egrogroup verdivurdert.

Siden den første verdivurderingen ble foretatt i 2000, har Postens verdi doblet seg to og en halv ganger. I 2000 ble Postens egenkapitalverdi vurdert til 4,8 milliarder kroner og nå anses verdien for å være 12,5 milliarder.

Av disse 12,5 milliardene regnes Ergogroup til å ha en verdi på 2,7 milliarder. Det er en økning på 29 prosent fra fjorårets vurdering. Rapporten peker på IT-markedets generelle sterke vekst det siste året og forbedringstiltak Ergogroup har gjennomført som begrunnelse for den store økningen i verdivurderingen.

- Ergogroup er godt fornøyd med en verdiutvikling av selskapet som er vesentlig bedre enn utviklingen av IT-indeksen på Oslo Børs som var på 18 prosent i samme periode, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup.

Rapporten ble i år laget av Danske Markets. Tidligere har norske Enskilda Secutities og DnB Markets i sammarbeid med PWC vurdert verdien av Posten Norge.

Til toppen