ErgoGroup usikker på løft i 2004

Analytikerne spår oppgang, og Ergo Groups-sjef Per Andersen ser de første tegnene, men er slettes ikke sikker.

Analytikerne spår oppgang, og Ergo Groups-sjef Per Andersen ser de første tegnene, men er slettes ikke sikker.

I lang tid har mange påstått at 2004 skal bli året som friskmelder og normaliserer IKT-bransjen. Men nylig gikk WM-datas toppsjef Crister Stjernfelt ut og dempet forventningene. 2004 blir som 2003, spådde han og sa at IT-bransjen må venne seg til små IT-budsjetter og nullvekst.

digi.no spurte derfor Per Andersen, toppsjef i ErgoGroup hvordan de ser på markedet neste år. ErgoGroup er Norges nest største IT-selskap, målt i antall ansatte, bare slått av Telenor. Selskapet ble bare såvidt slått av IBM på omsetning i fjor.

Ananlyseselskapene tror 5-6 prosent, forteller Andersen, men kundene sier at de ikke vil øke IT-budsjettene sine så mye.

- Det er usikkert, vi ser tegn på vekst, men kanskje den ikke kommer før annet halvår 2004. Dette skaper en spesiell situasjon som gjør at vi må planlegger for begge deler. Kommer veksten må vi stå klare, men vi må også være åpne for at så ikke skjer, sier Andersen til digi.no.

Men Andersen forteller at det første lysningstegnet har kommet. Etter mange tunge år lysner det nå for konsulentene.

- Vår konsulentvirksomhet ser tegn på bedring, og når markedet bedrer seg, er det alltid konsulentene som merker det først, påpeker Andersen.

Konsulentmarkedet vil aldri bli det samme som på slutten av 90-tallet, mener Eirik Staff, direktør for forretningsutvikling i ErgoSolutions.

- For det første ser vi en større andel av prosjektleveranser, og mindre salg av selvstendige konsulenttimer. En viktig årsak til dette er at mange store organisasjoner har ansatt egne IT ressurser.

- For det andre er kundene vesentlig mere kostnadsbevisste. Man er stadig oftere villig til å ofre en "100% skreddersydd løsning" fremfor lavere pris og hurtigere implementeringstid. Mange har brent seg på for store investerïnger og ikke fått igjen pengene.

- For å redusere pris og risiko velger mange å velge tilpassede standardprodukter. Konsulentbransjen dreier seg derfor sterkt mot de store leverandørene som kan tilby ferdig applikasjonsmiljøer som kan tilpasses og integreres med øvrige løsninger. Dette gjelder f.eks. Oracle, IBM, SAP og Microsoft, påpeker Staff.

Den viktigste jobben konsulentselskapene nå ofte gjør er å tilpasse standardproduktene til kundens behov.

- Dette er nå mulig, produktsuitene er så mye mer modne enn for tre år siden og bedre egnet til å dekke et bredere bruksmønster. Når det er sagt er effektiv integrasjon i og mellom ulike løsninger fremdeles en stor og krevende utfordring.

Staff mener at det er de konsulentene som selskapene som kan tilby en kompetanse på både IT og forretningslogikk som står sterkest.

- Selskapene må tilby kompentanse og forstå bransjen kundene er i. I tillegg må man kunne bistå kundene i å lage gode nytteanalyser for IT-prosjektene ved å skape et beslutningsgrunnlag for investeringen.

Andersen ikke uenig i Staff - men påpeker at det ofte likevel er nødvendig med en del skreddersøm av standardapplikasjoner fordi kundene ikke alltid kan eller vil tilpasse sine prosesser til standardapplikasjoner.

Bedt om å gi to ønsker for 2004, svarer Andersen kjapt.

- Jeg håper at vi får tilbake vekst som gjør at vi kan effektivisere videre uten å si opp folk. Det er tragisk å måtte sende erfarne folk ut i et stramt arbeidsmarked.

På spørsmål om hva kundene bør gjøre, mener Andersen at til tross for mye utsetting av IT-drift, har man bare begynt.

- Flere bør outsource og konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, vi er for fragmenteterte her i det lille norske markedet.

Til toppen