ErgoGroup vinner nytt terreng

Med kontrakten til SpareBank 1, spiser ErgoGroup-sjef Terje Mjøs seg inn i nye forretningsområder.

Med kontrakten til SpareBank 1, spiser ErgoGroup-sjef Terje Mjøs seg inn i nye forretningsområder.

Posten har lenge fått sterk kritikk for å gi de fleste kontrakter til datterselskapet ErgoGroup. I alt har Posten tidligere gitt datterselskapet 47 kontrakter til en verdi av en milliard kroner. Alle disse avtalene er nå ute på anbud.

Sterkere konkurranse på Posten-kontraktene har ført til at ErgoGroup nå satser på en ny strategi. Selskapet vil satse bredere i markedet, men samtidig spesialisere seg innen tre områder: Drift/outsourcing, IT-logistikk/ERP og elektroniske tjenester.

ErgoGroup var opprinnelig det tredje største IT-selskapet i Norge, men det siste året har det redusert med over 600 årsverk. Det meste har skjedd gjennom salg av selskaper, deriblant Ergo Bluegarden og ErgoEnet.

33 prosent av ErgoGroups omsetning skrev seg fra Posten ved siste kvartalspresentasjon, mot 44 prosent året før.

En fjær i hatten blir nå ErgoGroups storkontrakt av elektroniske tjenester som ble vunnet denne uken med Sparebank1. Avtalen med ErgoGroup er inngått på vegne av 19 SpareBank 1-banker, ulike produktselskaper og 15 EiendomsMegler 1-selskaper.

Ved å integrere informasjonstjenester i kundens saksbehandlingsløsning, forventer Sparebank1 store effektivitetsgevinster.

Saksbehandlere og meglere kan med dette innhente informasjon fra flere eksterne informasjonsdatabaser. Tidligere har ulike leverandører levert ekstern informasjon til saksbehandlersystemene. Nå er innhenting av data fra eksterne

informasjonsdatabaser samlet gjennom ErgoGroup.

Gjennom denne avtalen tar SpareBank1 ut effekter både ved å strømlinjeforme bankens tekniske operasjon, og ved å samle innkjøp som kan gi betydelige økonomiske besparelser.

Avtalen omfatter bruk av ErgoGroups informasjonsdatabaser for oppslag i eiendoms-, motorvogn- og foretaksregistre, samt relevante personopplysninger. Bruken av offentlige register tilbys både gjennom ErgoGroups webkanal Infotorg PRO og som en integrert del av i SpareBank 1s saksbehandlingssystemer.

Avtalen har en årlig verdi på 15 millioner kroner.

Til toppen