ErgoGroup vinner terreng

Til tross for tap av kontrakter i Posten, har eksterne kontrakter gitt ErgoGroup-sjef Terje Mjøs vekst.

Til tross for tap av kontrakter i Posten, har eksterne kontrakter gitt ErgoGroup-sjef Terje Mjøs vekst.

Hittil i år har ErgoGroup økt driftsinntektene med 69 millioner kroner sammenlignet med de ni første månedene i fjor, går det fram av Postens kvartalsregnskap. Framgangen skyldes i hovedsak nye outsourcingsoppdrag kombinert med vekst i konsulentmarkedet.

Driftsinntektene fram til 30. september er 1.960 millioner kroner mot 1.891 millioner kroner i samme periode i fjor.

Også tredje kvartal isolert sett viste vekst i inntekter og resultat. Driftsinntektene endte på 666 millioner kroner mot 630 millioner i fjor og resultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 68 millioner mot minus 38 millioner kroner i fjor.

– Vi har hatt en fantastisk fin kontraktsinngang, sier informasjonsdirektør Wibecke Brusdal i Ergogroup til digi.no.

Hittil i år er verdien av inngåtte kontrakter på 4.928 millioner kroner.

I tredje kvartal 2005 inngikk ErgoGroup flere store kontrakter, inklusiv en forhandleravtale med Opplysningen 1881, en driftsavtale med BN Bank og en kontrakt for utvikling av virksomhetsportal for Konkurransetilsynet. I tillegg er flere eksisterende avtaler forlenget.

Fra morselskapet Posten har det blitt færre oppdrag til ErgoGroup. Tidligere, da de var morselskapets IT-driftsavdeling, fikk ErgoGroup alle Postens IT-kontrakter.

Posten har til nå konkurranseutsatt 20 av disse. Totalt er det inngått 12 IKT-kontrakter, hvorav ErgoGoup har vunnet seks.

ErgoGroup vil etter hvert som de resterende anbudene kunngjøres, kjempe på like vilkår med andre leverandører.

64 prosent av ErgoGroups omsetning i 2004 skjedde utenfor Posten Norge mot 60 prosent i 2003.

Med dette oppkjøpet styrker ErgoGroup sin offensive satsning mot mellomstore virksomheter i det nordiske markedet. Oppkjøpet skjer med virkning fra 15. november 2005. Avtalen er forbeholdt godkjennelse fra konkurransemyndigheten i Norge og Sverige.

Det er besluttet at datterselskapet ErgoRunit skal fusjoneres inn i ErgoGroup AS med virkning fra 1. januar 2006. Dette er også et ledd i ErgoGroups satsning mot mellomstore virksomheter.

Til toppen