Eric Raymond tar Norge med storm

Lederen i Open Source Initiative, mannen bak artikkelen "The Cathedral and the Bazaar", tar Norge med storm. Eric Raymond samler studentene i Trondheim og Oslo, og har avtale med IKT Norge før han foredrar i fire timer for landets Unix-elite.

Lederen i Open Source Initiative, mannen bak artikkelen "The Cathedral and the Bazaar", tar Norge med storm. Eric Raymond samler studentene i Trondheim og Oslo, og har avtale med IKT Norge før han foredrar i fire timer for landets Unix-elite.

I Trondheim måtte NTNU åpne sine dører på søndag, og studentene fikk fire frivillige forelesningstimer - om den nye modellen for programvareutvikling, om eierforhold rundt åpen kildekode, om kontrollen av åpen kildekode, om økonomiske rammer for åpen programvareutvikling, og om hvorfor dette er framtidsmodellen.

Programmet gjentas på Blindern i kveld, og i morgen på årsmøtet til den norske Unix-brukerforeningen NUUG, organisasjonen som tok initiativet til å få Raymond til Norge.

Blant de andre som har ilt til for å få treffe Eric Raymond, er Per Morten Hoff og IKT Norge.

- Vi ønsker å prate med ham om helt generelle ting rundt IT-utviklingen og den nye internasjonale økonomien, sier Hoff.

- Etter det jeg har hørt ble Raymond forskrekket over å høre at Norge holder på å bevilge store mengder offentlige midler til et nytt IT-senter. Slik er visst helt passé i USA. Ikke at jeg vil med dette ta stilling til IT-Fornebu, men jeg håper å få enda bedre innsikt i hvor dynamisk utviklingen er, og hvordan utfordringen kan møtes best mulig.

NUUG-sjef Vidar Bakke bekrefter at IT-Fornebu er et hett tema i de uformelle samtalene han og Raymond har hatt. Bakke er kjent for å være kritisk til prosjektet.

Hovedtesen til Raymond i artikkelen "The Cathedral and the Bazaar" er at programvareutviklingen tjener på å skje desentralisert, fordelt på uformelle grupper som ikke holder koden tett til brystet eller tar patent på algoritmer eller grensesnitt, men deler med andre. Han mener modellen, som også anvendes av flere programvarehus i Norge, kan føre til ny giv i den internasjonale utviklingen av programvare. Det er Raymonds initiativ som har fått selskaper som Sun, Netscape og IBM til å se nærmere på modellen med åpen kildekode. Bevegelsen er også knyttet til Unix-varianten Linux.

Les mer om Eric Raymond:


Sjekk også disse eksterne nettstedene:


Til toppen