Ericsson: 30 prosent vekst

Ericsson-konsernets ordreinngang steg med hele 30 prosent i 1997, mens omsetningen steg med 35 prosent. Svenskene landet til slutt et bruttoresultat på 17 milliarder svenske kroner, hvilket er 70 prosent høyere enn i 1996.

Det svenske mobilkonsernet surfer høyt på veksten i mobilkommunikasjon. Det var salget av mobiltelefoner og terminaler som trakk opp i 1997, med en vekst på 87 prosent målt i omsetning. Forretningsområdet gav "et betydelig bidrag til resultatet".

Mobile Systems på sin side opplevde en omsetningsvekst på 23 prosent. Også her er det penetrasjonen i sluttbrukermarkedet som driver veksten.

Området Infocom Systems sliter fremdeles tungt med kun ni prosent i økt ordreinngang. Resultatutviklingen er fortsatt "lite tilfredsstillende" grunnet stort prispress i markedet, restruktureringskostnader og utviklingskostnader.

- Jeg konkluderer med at 1997 var et fantastisk år, skriver avtroppende konsernsjef Lars Ramqvist i en pressemelding. Ramqvist legger spesielt stor vekt på at selskapet nå står støtt finansielt. Han forventer økt dynamikk i markedet de neste årene og ser frem til realiseringen av mobile multimedia-løsninger han nå bare drømmer om.

30. mars går Ramqvist over i styrelederstilling i Ericsson, mens Sven-Christer Nilsson overtar konsernsjefstolen. Nilsson leder i dag Ericssons avdeling for mobiltelefoner/USA-standard.

Til toppen