Ericsson AS reduserer med 160

Ericssons omstillingsprosess får også konsekvenser for virksomheten i Norge. Arbeidsstyrken i Norge på 1.100 personer skal reduseres. Antall ansatte i Norge skal reduseres med 15 prosent, men bedriften vil forsøke å unngå oppsigelser.

Ericssons omstillingsprosess får også konsekvenser for virksomheten i Norge. Arbeidsstyrken i Norge på 1.100 personer skal reduseres. Antall ansatte i Norge skal reduseres med 15 prosent, men bedriften vil forsøke å unngå oppsigelser.

- Vi har hele tiden vurdert at Ericsson i Norge har gode forutsetninger for å lykkes i fremtidens marked, blant annet i kraft av vår unike posisjon i et avansert norsk marked, sier nytilsatt administrerende direktør i Ericsson AS, Tor Frydenberg.

- Utviklingen i vår bransje er meget hurtig og det krever mye av oss, hva gjelder omstillingsevne, fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Vi gjennomgår derfor hele organisasjonen for å se hvor vi kan trekke ut synergier, og hvilke områder vi vil trappe ned på.

Omstillingsprogrammet som er igangsatt skal resultere i færre ansatte i organisasjonen, men også gjøre de gjenværende delene av Ericsson bedre i stand til å konkurrere på markedet. Dette er i tråd med Ericsson konsernets tidligere signaler om å omstille på verdensbasis. Før jul ble det klart at Ericsson-konsernet planla å redusere antall ansatte på verdensbasis med 10.000 av ialt 100.000 ansatte.

Det er trolig at omstillingsprosessen vil medføre nedbemanning i størrelsesorden ca. 15%. Ledelsen i Norge håper at nedbemanningen i størst mulig grad kan dekkes gjennom naturlig avgang, førtidspensjonering, omplasseringer og outsourcing.

Ericsson AS har ca 1.100 ansatte fordelt på virksomheter på Sørlandet og i Asker. Selskapet driver primært med salg og markedsføring mot det norske markedet, og utvikling og leveranser for Ericsson internasjonalt.

I tillegg kommer bedriftene som leverer produkter og løsninger til Forsvaret- som er Kongsberg-Ericsson og Ericsson Radar AS. Disse to selskapene vil ikke bli berørt av omstillingsprosessen.

Til toppen