Ericsson-emisjonen ble overtegnet

Kurt Hellstrøms redningsemisjon ble kraftig overtegnet, noe få hadde trodd da emisjonen ble lansert tidligere i sommer.

Ifølge en pressemelding fra selskapet har 99,5 prosent av emisjonen av nye B-aksjer blitt tegnet via tegningsrettene. Dermed slapp også garantistene unna sine forpliktelser. Totalt gir tegnet av B-aksjer 29,9 milliarder svenske kroner.

Utover det som er tegnet via tegningsretter, så har det blitt tegnet aksjer tilsvarende 35 prosent av det antallet som ble lagt ut i emisjonsplanen. Halvparten av disse aksjene er tegnet av Investor og Industrivärden, som beskrevet i Ericsson-prospektet.

Endelig tildeling vil være klar 12. september.

Til toppen