Ericsson flytter tilbake til Sverige

Ericsson arbeider hardt med å spare penger og flytter deler av den norske virksomheten hjem til Sverige.

Ericsson reduserer staben i Norge kraftig. I ettermiddag sendte ledelsen ut følgende pressemelding:

"Som et ledd i Ericssonkonsernets effektivisering av utviklingsvirksomheten, er det besluttet å overføre aktivitetene ved tre av syv utviklingsavdelinger i Norge til større enheter i konsernet. I tillegg er det besluttet å redusere aktiviteten i ett av de øvrige områdene. Øvrige produktutviklingsaktiviteter skal videreføres.

- Vi beklager oppdragsbortfallet, men samtidig er det viktig å få frem at Ericsson fremdeles vil være sterkt tilstede i Norge både gjennom markedsorganisasjonen og en i norsk målestokk omfattende FoU-virksomhet, sier administrerende direktør Tor Ø. Frydenberg.

250-300 av Ericsson Norges nærmere 1.000 ansatte arbeider innenfor de områdene som blir berørt.

- Sammen med styret, de ansatte og deres representanter vil vi nå finne frem til hvordan vi skal håndtere den reduserte oppdragsmengden. Hvor mange som må forlate Ericsson vil vi ikke kunne si noe om før vi har gjennomført dette arbeidet, sier Frydenberg.

Beslutningen berører Ericssons virksomhet både i Grimstad og Asker. De utviklingsområdene som flyttes ut av Norge er:

* Network Management Systems (Asker) som utvikler systemer for overvåking, feilvarsling og feilhåndtering i telenett.

* Circuit Switched Mobile Multimedia (Asker) som utvikler løsninger for linjesvitsjet datakommunikasjon og multimediatjenester i telenett

* Network Access (Grimstad) som utvikler programvare som kobler sammen telefonsentralene med høyhastighetsnettene i telenettet.

Aktiviteten i GPRS-miljøet i Grimstad vil reduseres noe, men ansvaret for å utvikle sentrale deler av Ericssons løsninger for mobilkommunikasjon i nye systemer som GPRS og UMTS vil videreføres. "

Til toppen