Ericsson-flytting i fare

Tjenestemenn i EU-kommisjonen skal undersøke om Ericssons planlagte flytting av kretskortproduksjonen fra Norrköping til Skottland er konkurransevridende.

Tjenestemenn i EU-kommisjonen skal undersøke om Ericssons planlagte flytting av kretskortproduksjonen fra Norrköping til Skottland er konkurransevridende.

Dette løftet fikk den svenske EU-parlamentarikeren Hans Lindqvist av en rådsrepresentant under forrige ukes parlamentsesjon i Strasbourg, skriver Dagens IT.

Lindqvist har sammen med flere andre svenske parlamentarikere stilt spørsmål til ministerrådet om hvorvidt skotske selskaper har fått regionstøtte fra EU. Hans Enqvist sier det neppe kan være meningen at EUs strukturbidrag gir nye jobber i én region samtidig som det fører direkte til arbeidsløshet i en annen.

Ifølge Enqvist har minst ett av de to multinasjonale selskapene - CSI Systems og Solectron - mottatt støtte fra EU i 1994. Det var tirsdag 25. mars Ericsson gjorde det kjent at kortproduksjonen til selskapets AXE-sentraler og andre aksessprodukter flagges ut av Sverige for å bli overtatt av Solectron Corporation og SCI Systems. Denne flyttingen alene gjør at 700 ansatte i Norrköping blir overtallige.

925 ansatte i Norrköping fikk sist mandag beskjed om at de mister jobben i Ericsson. Verken ansatte ved kretskortfabrikken eller IT-enheten i Norrköping er medregnet i overtallighetsvarselet som gikk ut denne uken. De såkalte MBL-forhandlingene (svensk lov om medbestemmelse på arbeidsplassen) om flyttingen er ennå ikke avsluttet. Nylig presentere den lokale Metallklubben egne beregninger som konkluderer med at produktkvaliteten vil bli dårligere dersom flyttingen blir gjennomført.

Ericsson har ennå ikke undertegnet en endelig avtale om flytting, men det foreligger en intensjonsavtale om å overlate kretskortproduksjonen til CSI Systems og Solectron, som allerede er i gang med å rekruttere Ericsson-ansatte fra Norrköping til fabrikkene i Skottland.

De svenske politikerne kritiserer nå den trege saksbehandlingen i EU. Det er over en måned siden spørsmålet om Ericsson-flyttingen ble oversendt EUs ministerråd.

Til toppen