Ericsson innfridde nesten

Driften i svenske Ericsson endte med et driftsresultat før skatt i 1998 på 18,2 milliarder svenske kroner, opp 1,6 milliarder fra 17,2 året før. Salget økte fra 167,7 milliarder til 184,4 milliarder kroner.

Driften i svenske Ericsson endte med et driftsresultat før skatt i 1998 på 18,2 milliarder svenske kroner, opp 1,6 milliarder fra 17,2 året før. Salget økte fra 167,7 milliarder til 184,4 milliarder kroner.

Ericssons mobilsystem-avdeling økte salget mest i 1998, med en salgvekst fra 71,7 milliarder kroner i 1997 til 86 millarder i 1998, mobiltelefoner økte fra 42,3 til 45,2 milliarder. Infocom-avdelingen, som inneholder de mer tradisjonelle Ericsson-virksomhetene, økte fra 49,2 til 49,9 milliarder kroner.

Driftsresultatet endte på 19,2 milliarder kroner, opp fra 18,8 fra 1997.

I Ericssons pressemelding antydes det noe svakere resultat for første del av 1999, selv om selskapets vekst vil holde tritt ved den generelle veksten i markedet.

Fjerde kvartal isolert sett viste en nedgang i driftsresultat før skatt fra 6,89 milliarder svenske kroner i 1997 til 6,11 milliarder i 1998. Driftsresultatet for kvartalet gikk også ned fra 7,2 milliarder til 6,5 milliarder kroner.

Til toppen