Ericsson innfrir forventninger

Sterk salgsvekst bidrar til at Ericsson fredag kunne legge fram et sterkt bedret driftsresultat. Ordreinngangen er også betydelig bedret det siste året.

Ericsson leverer et halvårsresultat før skatt på 18,6 milliarder svenske kroner, etter en framgang på 300 prosent. Viktigere er det at resultatet er 5 milliarder kroner over forventningene til selskapet, ifølge tall fra SIX Market Estimates.

Resultatet i samme halvår i fjor endte på beskjedne 4,5 milliarder kroner. Det som likevel gjør tallene mindre beskjedne enn det de ved første øyekast ser ut er at de inkluderer salgsresultat på 8,2 milliarder kroner.

Ett år etter at konsernsjef Sven-Christer Nilsson fikk sparken og ble erstattet av Kurt Hellström kan ting likevel tyde på at Ericsson har tatt igjen mye av det tapte. Salget for 2000 ventes å øke med 25 prosent, og selv om det er mindre enn hva Nokia ventes å rapportere neste torsdag er det bedre enn hva Ericsson har rapportert på mange kvartal.

Salget i forbrukermarkedet økte med 40 prosent for selskapet der det eneste problemet er mangel på komponenter. Ericsson beregner komponentmangeltapet og tap som følge av det til rundt 1,5 milliarder kroner.

I forbindelse med de nye mobilnettene som GPRS og 3G har selskapet inngått 50 kommersielle avtaler, og mener dette viser selskapets lederskap innenfor mobilt Internett, der selskapet regner med at det finnes 600 millioner brukere i 2004.

Omsetningstallene for Ericsson økte med 34 prosent første halvår fra samme halvår i fjor fra 92,4 til 124,1 milliarder kroner. Ordreinngangen økte med 45 prosent i hovedsak som følge av økt etterspørsel etter nett og terminaler.

- Resultatene bekrefter Ericssons ledende posisjon innenfor mobilinfrastruktur. Nå skal vi bygge mobilt Internett, sier konsernsjef i Ericsson, Kurt Hellström.

Av Ericssons totale inntekter kommer ved 70 prosent fra infrastruktur, og selskapet opplevde å ta markedsandeler på dette området.

Ericsson har også benyttet anledningen til å oppjustere sine prognoser for hvor mange mobilbrukere vi skal få i verden. Nå tror selskapet at vi passerer 1000 millioner mobilkunder i 2002.

Til toppen